Forskningsnätverk

Våra vetenskapsområden är livsmedels- och näringsvetenskaper, lantbruks-, skogs- och ekonomivetenskaper samt mikrobiologi. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten deltar i de multidisciplinära profileringsprojekten HiLIFE, HELSUS, HOH, INAR, Thriving Nature och UHealth.
Helsingfors universitets profileringsprojekt
Övriga forskningsnätverk