Om oss

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är en internationellt högklassig och nationellt unik multidisciplinär enhet med fokus på hållbar användning av förnybara naturresurser. Vi tar fram ny forskningsbaserad vetenskaplig kunskap och utbildar ansvarsfulla experter med bred kompetens för krävande nationella och internationella arbetsuppgifter.

Betydelsen av förnybara naturresurser ökar i samhället till följd av att cirkulär bioekonomi blivit ett av de viktigaste sätten att tackla centrala globala frågor såsom klimatförändringen och utarmningen av naturen. Vår forskning och undervisning bidrar till kontrollerad hållbarhetsförändring och stöder FN:s mål för hållbar utveckling.

Vår forskning och undervisning fokuserar på jordbruk, mat och användning av skog och vatten. Vi ökar förståelsen för hur processerna inom biosfären, produktionen, ekonomin och samhället fungerar och förändras. Vi beaktar hela matsystemet från jord till bord, och hela skogskedjan från mark till marknadsföring, inklusive verksamhetens miljöpåverkan. Vår forskning baserar sig på naturvetenskap, ekonomi och teknologi.

Våra vetenskapsområden är livsmedels- och näringsvetenskaper, lantbruks-, skogs- och ekonomivetenskaper samt mikrobiologi. Fakulteten har verksamhet på Campus Vik i Helsingfors och vid Ruralia-institutet i S:t Michel och Seinäjoki. Hyytiälä forststation i Birkaland och Muddusjärvi forskningsstation i Enare hör också till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

År 2023
Nätverk som koordineras av fakulteten
Fakultetens nyhetsbrev och sociala medier
Videor
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten | Helsingfors universitet
Välkommen till Campus Vik!

En engelskspråkig video om forskningen, undervisningen och samhällssamverkan på Campus Vik, om fakulteternas forskningsstationer, om andra aktörer på campus och om campusmiljön.