Studier och undervisning

Vi utbildar ansvarsfulla experter med vidsträckt kunskap för krävande nationella och internationella uppdrag. 

Framtidens stora frågor såsom klimatförändringen, livsmedelskvaliteten och tillräcklig tillgång på näring globalt, skogarnas mångfald och användningen av skogarna, tillräcklig tillgång på energi och skydd av Östersjön kräver tvärvetenskapliga approacher. Genom studier hos oss lär du dig också att förena ekonomiska synvinklar och miljöperspektiv.

Experter inom det biologiska området och affärsverksamhet

Från Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten utexamineras mångsidiga experter på biologi och kommersiell verksamhet. Vi utbildar framtidens experter som kan stävja och kontrollera miljöförändringarna samt arbeta med livsmedels- och energilösningar. Sysselsättningssituationen för dem som utexamineras från fakulteten ser bra ut. Vår undervisning ger färdkost för att tillämpa kunskapen i praktiken och behandla aktuella frågor. Vår utbildning erbjuder också en mycket bra grund för att bygga sig en internationell karriär.