Kansalliskirjasto

Kulttuuriperintö on yhteistä omaisuuttamme, ja vastuu sen säilymisestä kuuluu kaikille. Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Se toimii myös kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä. Kansalliskirjaston www-sivut.

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta. LUOMUS www-sivut.

Svenska social- och kommunalhögskolan Soc & kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet. Soc & koms www-sidor.

Yliopistollinen eläinsairaala

Yliopistollinen eläinsairaala on eläinlääketieteellisen hoidon huippuyksikkö, jossa saa hoitoa vuosittain yli 20 000 eläinpotilasta.  Yliopistollisen eläinsairaalan www-sivut.

Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Aleksanteri-instituutin www-sivut.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Krimo

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa. Krimon www-sivut.

Yliopistomuseo

Yliopistomuseon näyttelyt ja kokoelmat kertovat Helsingin yliopiston kiehtovaa tarinaa Kuninkaallisen Turun akatemian perustamisesta vuonna 1640 aina nykypäivään asti. Helsingin observatorio on osa Yliopistomuseota. Yliopistomuseon www-sivut.

Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan. Kuluttajatutkimuskeskuksen www-sivut.

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. HIPin www-sivut.