Tervetuloa!

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan. Ongelmakeskeisyys ja monitieteisyys kuvaavat tutkimuksen luonnetta. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, osallistavia menetelmiä, tehdään toimintatutkimusta ja tuetaan innovaatioiden kehittämistä tutkimuksen keinoin.

Kuluttajatutkimuskeskus on valtakunnalliseen erityistehtävään perustuva yksikkö. Kuluttajatutkimuskeskuksen valtakunnallinen tehtävä on
1) tutkia monitieteisesti merkittäviä kulutustutkimuksellisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia kuluttajien elämään,
2) osallistua alan perusopetuksen antamiseen ja valtakunnalliseen tutkijakoulutukseen ja
3) osallistua tutkimusalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisääviin kehittämishankkeisiin.

Ajankohtaista
Tutkimusalueet

Kuusi tutkimusaluetta ovat: Data, self and society, Health, food and social change, Innovation, markets disruptions and value creation, Public engagement, Sustainable technologies, practices and places sekä Wealth and spending.

Uusimmat julkaisut