Kuluttajatutkimuskeskus

Tervetuloa!

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan. Ongelmakeskeisyys ja monitieteisyys kuvaavat tutkimuksen luonnetta. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, osallistavia menetelmiä, tehdään toimintatutkimusta ja tuetaan innovaatioiden kehittämistä tutkimuksen keinoin.

Kuluttajatutkimuskeskus on valtakunnalliseen erityistehtävään perustuva yksikkö. Kuluttajatutkimuskeskuksen valtakunnallinen tehtävä on
1) tutkia monitieteisesti merkittäviä kulutustutkimuksellisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia kuluttajien elämään,
2) osallistua alan perusopetuksen antamiseen ja valtakunnalliseen tutkijakoulutukseen ja
3) osallistua tutkimusalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisääviin kehittämishankkeisiin.

Ajankohtaista
Uusimmat julkaisut