Harjoittelukoulut

Harjoittelukoulut on kasvatustieteellisen tiedekunnan osasto, jonka muodostavat Helsingin Normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu. Harjoittelukouluilla on yli 150-vuotinen historia Helsingin huippukouluina.
Harjoittelukoulujen tehtävä

Harjoittelukoulujen yliopistollisena tehtävänä on yliopiston opettajankoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelukouluissa tapahtuvan opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus sekä niiden kehittäminen. Harjoittelukoulut laativat tutkintovaatimusten mukaiset opetusharjoittelusuunnitelmat koulujen osalta.

Kumpikin harjoittelukoulu toimii perusopetuslain ja lukiolain tarkoittamana koulutuksen järjestäjänä. Harjoittelukouluilla on tutkimus-, täydennyskoulutus- ja opetusyhteistyötä tiedekunnan laitosten, muiden yliopistoyksiköiden sekä koti- ja ulkomaisten koulutusalan toimijoiden kanssa.

Helsingin normaalilyseo antaa oppilailleen perusopetusta ja opiskelijoilleen lukiokoulutusta.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu voi antaa oppilailleen esi- ja perusopetusta, perusopetuslain mukaista ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä opiskelijoilleen lukiokoulutusta.

Harjoittelukoulujen johto ja neuvottelukunta

Helsingin normaalilyseolla ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on yhteinen johtava rehtori, joka vastaa harjoittelukoulujen toiminnasta.

Harjoittelukoulujen johtavan rehtorin lisäksi Helsingin normaalilyseossa on lukion rehtori, perusopetuksen rehtori ja perusopetuksen apulaisrehtori sekä Viikin normaalikoulussa lukion rehtori, perusopetuksen (1–6 lk) rehtori ja perusopetuksen (7–9 Ik) rehtori.

Helsingin normaalilyseolla ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on yhteisenä toimielimenä neuvottelukunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta.

Harjoittelukoulujen johtava rehtori on KT, dosentti Tapio Lahtero.

Ohjattu harjoittelu

Kenttäkouluverkosto ja partnerikoulut

Opettajankoulutuksiin liittyvää harjoittelua järjestetään harjoittelukoulujen lisäksi kenttäkoulu- ja päiväkotiverkostossa, johon kuuluu runsaasti päiväkoteja, kouluja ja muita oppilaitoksia. Ruotsinkielisiin koulutuksiin sisältyvät opetusharjoittelut suoritetaan partnerikouluissa ja -päiväkodeissa.

Harjoittelukoulujen toiminta