Oikaisun vaatiminen

HUOM! Tämän sivun ohjeet koskevat hakua syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua.

HUOM! Seuraavia hakukohteita eivät koske Helsingin yliopiston oikaisuvaatimusohjeet. Jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee alla olevia hakukohteita, noudata linkistä avautuvia ohjeita. 

HUOM! Tutustu myös lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan ohjeisiin, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee jotakin seuraavista hakukohteista:

  • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Päähaku, eläinlääketieteen kandiohjelma
  • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

HUOM! Jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee seuraavaa hakukohdetta:

  • Päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, noudata Helsingin yliopiston oikaisun vaatimista koskevaa ohjetta, vaikka olet hakenut Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen tai Turun yliopistoon.

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin päätökseen vaadit oikaisua
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
  • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluille viimeistään saamassasi tuloskirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Tavallisena sähköpostiviestinä

Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

hakijapalvelut@helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: maisterihaku, taloustieteen maisteriohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Löydät tarkemmat ohjeet seuraavalta verkkosivulta: Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin. Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

 

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut käsittelee kaikki oikaisuvaatimukset kiireellisinä. Oikaisuvaatimuksien käsittelyaika on arviolta 1-2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.