Tilastoja opiskelijavalinnoista

Sivulta löydät tilastoa Helsingin yliopiston opiskelijavalinnoista. Tilastoissa kerrotaan muun muassa, kuinka moni hakijoista sai opiskelupaikan ja millä pistemäärillä hakijoita on hyväksytty.

Lopulliset tilastot hakeneista, hyväksytyistä ja opiskelupaikan vastaanottaneista julkaistaan syksyisin, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt ja oikaisuvaatimukset on käsitelty.
Vuoden 2024 tilastoja

Yhteishaun kandiohjelmien sekä kansainvälisten maisteriohjelmien haun osalta julkaisemme alustavat alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Lopulliset alimmat hyväksytyt pistemäärät julkaistaan syksyisin, kun varasijoilta valitseminen on päättynyt. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaun kandiohjelmiin hakeneet hakukohteittain ja tiedekunnittain 4.4.2024 (pdf).

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet hakukohteittain 27.3.2024 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet hakukohteittain 3.1.2024 (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet hakukohteittain 27.3.2024 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt 27.3.2024, englanniksi (pdf).

Aiempien vuosien tilastot

Yhteishaun kandiohjelmien sekä kansainvälisten maisteriohjelmien haun osalta julkaisemme alustavat alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Lopulliset alimmat hyväksytyt pistemäärät julkaistaan syksyisin, kun varasijoilta valitseminen on päättynyt. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaussa kandiohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain ja tiedekunnittain 6.9.2023 (pdf)

Alimmat hyväksytyt pistemäärät yhteishaun kandiohjelmissa 6.9.2023 (pdf).

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 12.9.2023 (pdf)

Alimmat hyväksytyt pistemäärät suomen- ja ruotsinkielisissä maisteriohjelmissa 12.09.2023 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 12.9.2023 (pdf)

Kansainvälisten maisteriohjelmien alimmat hyväksytyt pistemäärät hakukohteittain 3.4.2023, englanniksi (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 24.8.2023 (pdf)

Siirtohaku

Siirtohaussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 24.8.2023 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet 19.9.2023, englanniksi (pdf).

Yhteishaun kandiohjelmien sekä kansainvälisten maisteriohjelmien haun osalta julkaisemme alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Pisterajat ovat alustavat. Alimmat hyväksytyt pistemäärät voivat muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaussa kandiohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain ja tiedekunnittain 6.9.2022 (pdf)

Alimmat hyväksytyt pistemäärät yhteishaun kandiohjelmissa 7.7.2022 (pdf)

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 5.9.2022 (pdf)

Alimmat hyväksytyt pistemäärät suomen- ja ruotsinkielisissä maisteriohjelmissa 26.08.2022 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 5.9.2022 (pdf)

Kansainvälisten maisteriohjelmien alimmat hyväksytyt pistemäärät hakukohteittain 31.3.2022 englanniksi (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 26.8.2022 (pdf)

Siirtohaku

Siirtohaussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 26.8.2022 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt 6.9.2022, englanniksi (pdf)

Yhteishaun kandiohjelmien sekä kansainvälisten maisteriohjelmien haun osalta julkaisemme alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Pisterajat ovat alustavat. Alimmat hyväksytyt pistemäärät voivat muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaussa kandiohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain ja tiedekunnittain 6.9.2021 (pdf)

Alimmat hyväksytyt pistemäärät yhteishaun kandiohjelmissa 7.7.2021 (pdf)

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen hakeneet ja hyväksytyt sekä alimmat hyväksytyt pistemäärät 6.9.2021 (pdf)

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 6.9.2021 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 7.9.2021 (pdf)

Kansainvälisten maisteriohjelmien alimmat hyväksytyt pistemäärät hakukohteittain 16.4.2021 englanniksi (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 24.8.2021 (pdf)

Siirtohaku

Siirtohaussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 20.8.2021 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt hakijat sekä alimmat hyväksytyt pistemäärät 3.9.2021 englanniksi (pdf)

 

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaun kandiohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 15.9.2020 (pdf)

Yhteishaun kandiohjelmien osalta julkaisemme alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Pisterajat ovat alustavat. Alimmat hyväksytyt pistemäärät voivat muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät yhteishaun kandiohjelmissa 14.7.2020 (pdf)

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 15.9.2020 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 15.9.2020 (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 4.9.2020 (pdf)

Siirtohaku

Siirtohaussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 4.9.2020 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt hakijat sekä alimmat hyväksytyt pistemäärät 23.9.2020 englanniksi (pdf)

Yhteishaun kandiohjelmat

Yhteishaun kandiohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 2.9.2019 (pdf)

Yhteishaun kandiohjelmien osalta julkaisemme alimmat hyväksytyt pistemäärät opiskelijavalintojen tulosten julkaisun jälkeen. Pisterajat ovat alustavat. Alimmat hyväksytyt pistemäärät voivat muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta. Alimmat hyväksytyt pistemäärät muuttuvat vuosittain, eivätkä eri vuosien tiedot ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään.

Alimmat hyväksytyt pistemäärät yhteishaun kandiohjelmissa 27.6.2019 (pdf)

Suomen- ja ruotsinkieliset maisteriohjelmat

Suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 5.9.2019 (pdf)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 30.8.2019 (pdf)

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 29.8.2019 (pdf)

Siirtohaku

Siirtohaussa hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakukohteittain 29.8.2019 (pdf)

Bachelor's Programme in Science

Englanninkieliseen kandiohjelmaan hakeneet ja hyväksytyt 2.9.2019 englanniksi (pdf)