Oikaisun vaatiminen

Jos opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua.

Oikaisuvaatimusaika on 4.7.-18.7.2024 ennen klo 15.00.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Voit hakea yhdellä oikaisuvaatimuksella oikaisua alla lueteltuihin hakukohteisiin. Kirjoita oikaisuvaatimuslomakkeellesi kaikki ne kasvatustieteelliset hakukohteesi, joihin haet oikaisua.

Helsingin yliopisto

 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Magisteransökan, allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suomen yliopisto

 • Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri ( 3 v + 2 v)

Jyväskylän yliopisto

 • Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (erityisopettaja ja erityisluokanopettaja), kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto

 • Erityisopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Kasvatusalan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024
 • Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), 2024

Oulun yliopisto

 • Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 • Kasvatustiede, Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Luokanopettaja, Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)
 • Oppimistieteet, Oppimistieteiden tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Tampereen yliopisto

 • Erityisopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Turun yliopisto

 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Erityisopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Åbo Akademi

 • Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), nationell flerformsutbildning för personer verksamma inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat (3 år), Helsingin yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Helsingin yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Itä-Suomen yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Jyväskylän yliopisto                          
 • Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus, Oulun yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, Kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi, Tampereen yliopisto
 • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi, Turun yliopisto
 • Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning (Vasa), pedagogie kandidat (3 år), Åbo Akademi (HUOM. Mukana vain yhteisessä soveltuvuuskokeessa.)                         

Helsingin yliopisto

 • Maisterihaku, erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Itä-Suomen yliopisto 

 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2023)
 • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka tai kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op (sivuainehaku 2023)
 • Avoimen väylä, varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
 • Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op, Joensuu
 • Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) 85 op, Joensuu
 • Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Jyväskylän yliopisto

 • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, erityispedagogiikan maisteriohjelma (erityisopettaja), kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, ohjausalan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lapin yliopisto

 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Turun yliopisto

 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Maisterihaku, luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)
 • Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja, Turku, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v +2v)

Åbo Akademi

 • Magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie magister (2 år)
 • Nordiska: Klasslärare: Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Nordiska: Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Nordiska: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)             
 • Nordiska: Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Klasslärare: Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Småbarnspedagogik: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Speciallärare: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)
 • Överflyttare: Språkbad: Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år)

Katso tarkemmat ohjeet Helsingin yliopiston oikaisuvaatimusta koskevalta verkkosivulta.

*Erillishakukohteiden osalta voit hakea tällä oikaisuvaatimuksella oikaisua vain hakukohteiden soveltuvuuskokeeseen. Jos haet oikaisua valinnan ensimmäiseen vaiheeseen, toimita oikaisu hakukohteen yliopistoon.