Rajoitukset opiskeluoikeuden myöntämiseen

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi tällä sivulla esitetyt säännöt hakiessasi uutta opiskeluoikeutta . Säännöt koskevat sinua myös, jos haet samana keväänä sekä siirtohaussa että yhteishaussa, vaikka sinulla ei olisi aiempaa opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmien osalta opiskeluoikeuksien myöntämistä on rajattu alla kuvatuilla tavoilla. Rajoituksia sovelletaan myös, jos haet siirtohaussa. Ota yhteyttä hakuneuvojiin, jos sinulla on kysyttävää omasta tilanteestasi.

Tämä rajoitus koskee sekä kandi- että maisteriohjelmiin hakevia.

Hakemustasi ei voida hyväksyä, jos tutkinto, jonka voisit hakemasi opiskeluoikeuden turvin suorittaa, on oleellisesti saman sisältöinen kuin tutkinto, jonka suorittamiseen sinulla on oikeus hakuajan viimeistä päivää seuraavana päivänä. Jotta hakemuksellasi olisi mahdollisuus tulla hyväksytyksi, sinun on oma-aloitteisesti luovuttava aikaisemmin myönnetystä opiskeluoikeudestasi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.

Esimerkkejä tällaisista tilanteista

Esimerkki 1

Sinulla on oikeus suorittaa oikeusnotaarin tutkinto Vaasassa. Haet opiskelijavalinnan kautta oikeutta suorittaa oikeusnotaarin tutkinnon Helsingissä. Vaasassa ja Helsingissä suoritettavien tutkintojen sisältö on oleellisesti sama, vaikka opiskelupaikkakunta ei olekaan sama. Tämän vuoksi hakemuksellasi on mahdollisuus tulla hyväksytyksi vain, jos oma-aloitteisesti luovut Vaasaan liittyvästä opiskeluoikeudestasi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.

Esimerkki 2

Sinulla on oikeus suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen opintosuunnassa lähiopiskeluna. Haet opiskelijavalinnan kautta oikeutta suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opintosuunnassa monimuoto-opiskeluna. Lähiopiskeluna ja monimuoto-opiskeluna suoritettavien tutkintojen sisältö on oleellisesti sama, vaikka opiskelutapa ei olekaan sama. Tämän vuoksi hakemuksellasi on mahdollisuus tulla hyväksytyksi vain, jos oma-aloitteisesti luovut lähiopiskeluun liittyvästä opiskeluoikeudestasi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.

Tämä rajoitus koskee vain kandiohjelmiin hakevia.

Mikäli haet uutta opiskeluoikeutta, joka johtaa samaan alemman korkeakoulututkinnon tutkintonimeen kuin aiempi opiskeluoikeutesi (esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti), sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opiskeluoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.  

Esimerkkejä tällaisista tilanteista

Esimerkki 1

Sinulla on opiskeluoikeus historian kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Haet kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aiemmasta oikeudestasi.  

Esimerkki 2

Sinulla on opiskeluoikeus humanistisen tiedekunnan filosofian kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Haet valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aiemmasta oikeudestasi

Esimerkki 3

Sinulla on opiskeluoikeus kasvatustieteiden kandiohjelmaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto (KK). Haet uutta opiskeluoikeutta kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteiden kandidaatin (KK) ja maisterin tutkinnot (KM). Voit tulla hyväksytyksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aiemmasta varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskeluoikeudestasi. 

Huomioithan kuitenkin, että mikäli luovut aiemmasta varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskeluoikeudestasi valmistumatta siitä kasvatustieteiden kandidaatiksi, et voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä, ellet hae ja tule uudelleen valituksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään yliopistollinen kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus eli varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettu kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto.

Tämä rajoitus koskee sekä kandi- että maisteriohjelmiin hakevia.

Mikäli haet uutta opiskeluoikeutta samaan koulutusohjelmaan (esimerkiksi ohjelmaan, jossa on useita tavoitetutkintoja), jossa jo opiskelet, sinun tulee valmistua viimeistään annettuun määräaikaan mennessä tai luopua aiemmasta oikeudestasi.

Määräajat:

  • Jos haet opiskeluoikeutta kandiohjelmaan, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7.
  • Jos haet opiskeluoikeutta maisteriohjelmaan, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7.

Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tarjotaanko sinulle uutta opiskeluoikeutta.  Jos otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi samassa koulutusohjelmassa.

Esimerkkejä tällaisista tilanteista

Esimerkki 1

Sinulla on opiskeluoikeus ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkinto. Haet ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aiemmasta oikeudestasi.

Esimerkki 2

Sinulle on aiemmin myönnetty opiskeluoikeus biologian kandiohjelmassa ja haet uudelleen biologian kandiohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opiskeluoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä.

Esimerkki 3

Sinulla on opiskeluoikeus kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinto. Haet maisterihaussa kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmaan tavoitteenasi filosofian maisterin tutkinto (FM). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aiemmasta oikeudestasi.

Esimerkki 4

Sinulla on opiskeluoikeus matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan ja haet matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opiskeluoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä.

Esimerkki 5

Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut opiskeluoikeus metsäekonomian maisteriopintoihin. Haet maisterihaussa oikeutta vastaavaan metsätieteiden maisteriohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opiskeluoikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. Mikäli epäilet, että olemassa oleva opiskeluoikeutesi saattaisi vastata hakukohdettasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempään korkeakoulututkintoon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) johtava opiskeluoikeus.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta

Sinulla on opinto-oikeus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Haet oikeutta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opiskeluoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.

Yllä kuvattuja rajoituksia sovelletaan myös siirtohaussa hakeville. Alta löydät esimerkkejä tällaisista tilanteista.

Huomaa, että rajoitukset koskevat sinua myös, jos haet samana keväänä sekä siirtohaussa että yhteishaussa, vaikka sinulla ei olisi aiempaa opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa.

Kun siirryt toisesta korkeakoulusta Helsingin yliopistoon

Esimerkki tällaisesta tilanteesta

Sinulla on opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Sinulla on lisäksi aiempi samaan tutkintonimikkeeseen johtava opiskeluoikeus kuin se tutkintonimike, jonka saisit koulutusohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opiskeluoikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Kun siirryt Helsingin yliopiston sisällä toiseen kandiohjelmaan

Esimerkki 1

Sinulla on opiskeluoikeus jossakin Helsingin yliopiston kandiohjelmassa (eikä sinulla ole muita alemman korkeakoulututkinnon opiskeluoikeuksia) ja haet sen siirtämistä toiseen Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi, ellei hakukohteen valintaperusteissa ole muuta määrätty.

Esimerkki 2

Sinulla on kaksi eri alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopiston kandiohjelmissa ja haet toisen siirtämistä muuhun Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta jos siirron jälkeen kumpikin opiskeluoikeuksistasi johtaisi samaan tutkintonimikkeeseen, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opiskeluoikeuden alkua 1.8.) tai luopua siitä aiemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi, joka ei ollut siirron kohteena.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

  • Esimerkiksi: Sinulla on opiskeluoikeus taloustieteen kandiohjelmassa tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Lisäksi sinulla on opiskeluoikeus historian kandiohjelmassa, jossa tavoitteenasi on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Haet taloustieteen kandiohjelman opiskeluoikeuden siirtoa kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi kielten kandiohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua historian kandiohjelmasta viimeistään 31.7. (ennen uuden opiskeluoikeuden alkua 1.8.) tai luopua opiskeluoikeudestasi historian kandiohjelmassa. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opiskeluoikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Kun sinulle tarjotaan saman vuoden opiskelijavalinnassa opiskelupaikkaa sekä siirtohaussa että yhteishaussa

Esimerkki 1

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opiskeluoikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet samaan kandiohjelmaan yhteishaussa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Tämä koskee myös tilanteita, joissa haet siirtohaussa ja yhteishaussa saman kandiohjelman eri opintosuuntiin. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.

Esimerkki 2

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet yhteishaussa eri kandiohjelmaan, joka johtaa samaan tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat kandiohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi molempiin ohjelmiin, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.

  • Esimerkiksi: Sinut hyväksytään siirtohaussa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaan molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa. Sinut hyväksytään lisäksi yhteishaussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan kemian kandiohjelmaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa. Voit tulla hyväksytyksi sekä molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan että kemian kandiohjelmaan, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.
Esimerkki 3

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opiskeluoikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet yhteishaussa eri kandiohjelmaan, joka johtaa eri tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat kandiohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi molempiin ohjelmiin, ja voit ottaa kummatkin sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan.

  • Esimerkiksi: Sinut hyväksytään siirtohaussa humanistiseen tiedekuntaan kielten kandiohjelmaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa. Sinut hyväksytään lisäksi yhteishaussa lääketieteelliseen tiedekuntaan psykologian kandiohjelmaan suorittamaan psykologian kandidaatin tutkintoa. Voit tulla hyväksytyksi sekä kielten kandiohjelmaan että psykologian kandiohjelmaan, ja voit ottaa kummatkin sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan.

Palautettavissa olevat opiskeluoikeudet katsotaan voimassa oleviksi opiskeluoikeuksiksi.  Voit tarvittaessa hakea opiskeluoikeuden palautusta tiedekunnaltasi.  Et voi saada lisäaikaa umpeutumassa olevaan opiskeluoikeuteesi hakemalla uudelleen samaa oikeutta.  Sinun tulee hakea lisäaikaa erikseen tiedekunnaltasi.