Rajoitukset opiskelupaikan myöntämiseen
Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi tällä sivulla esitetyt säännöt hakiessasi uutta opinto-oikeutta . Säännöt koskevat sinua myös, jos haet samana keväänä sekä siirtohaussa että yhteishaussa, vaikka sinulla ei olisi aiempaa opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa.
Opinto-oikeuden rajoitukset

Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmien osalta opinto-oikeuksien myöntämistä on rajattu alla kuvatuilla tavoilla. Rajoituksia sovelletaan myös, jos haet siirtohaussa. Ota yhteyttä hakuneuvojiin, jos sinulla on kysyttävää omasta tilanteestasi.

Tämä rajoitus koskee vain kandiohjelmiin hakevia.

Mikäli haet uutta opinto-oikeutta, joka johtaa samaan alemman korkeakoulututkinnon tutkintonimeen kuin aiempi opinto-oikeutesi (esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti), sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opinto-oikeuden alkua 1.8.) tai luopua aiemmasta oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opinto-oikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.  

Esimerkkejä näistä tilanteista

Esimerkki 1

Sinulla on opinto-oikeus historian kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Haet kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.  

Esimerkki 2

Sinulla on opinto-oikeus humanistisen tiedekunnan filosofian kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Haet valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi

Esimerkki 3

Sinulla on opinto-oikeus kasvatustieteiden kandiohjelmaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK). Haet uutta opinto-oikeutta kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan tavoitteenasi kasvatustieteen kandidaatin (KK) ja maisterin tutkinnot (KM). Voit tulla hyväksytyksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan luokanopettajan opintosuuntaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opinto-oikeudestasi. 

Huomioithan kuitenkin, että mikäli luovut aikaisemmasta varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opinto-oikeudestasi valmistumatta siitä kasvatustieteen kandidaatiksi, et voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä, ellet hae ja tule uudelleen valituksi kasvatustieteiden kandiohjelmaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on vähintään yliopistollinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus eli varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.

Tämä rajoitus koskee sekä kandi- että maisteriohjelmiin hakevia.

Mikäli haet uutta opinto-oikeutta samaan koulutusohjelmaan (esimerkiksi ohjelmaan, jossa on useita tavoitetutkintoja), jossa jo opiskelet, sinun tulee valmistua viimeistään annettuun määräaikaan mennessä tai luopua aiemmasta oikeudestasi.

Määräajat:

  • Jos haet opinto-oikeutta kandiohjelmaan, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7.
  • Jos haet opinto-oikeutta maisteriohjelmaan, sinun tulee valmistua viimeistään 31.8.2022. (Vuoden 2023 osalta määräaika varmistuu vuoden 2022 syksyllä.)

Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tarjotaanko sinulle uutta opinto-oikeutta.  Jos otat vastaan uuden opinto-oikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi samassa koulutusohjelmassa.

Esimerkkejä näistä tilanteista

Esimerkki 1

Sinulla on opinto-oikeus ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkinto. Haet ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan tavoitteenasi elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.

Esimerkki 2

Sinulle on aiemmin myönnetty opinto-oikeus biologian kandiohjelmassa ja haet uudelleen biologian kandiohjelmaan, et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opinto-oikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. Mikäli epäilet, että olemassa oleva opinto-oikeutesi saattaisi vastata hakukohdettasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Esimerkki 3

Sinulla on opinto-oikeus kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmaan tavoitteenasi valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinto. Haet maisterihaussa kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmaan tavoitteenasi filosofian maisterin tutkinto (FM). Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.

Esimerkki 4

Sinulla on opinto-oikeus matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan ja haet matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan, et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opinto-oikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä.

Esimerkki 5

Sinulla on ennen 1.8.2017 alkanut opinto-oikeus metsäekonomian maisteriopintoihin. Haet maisterihaussa oikeutta vastaavaan metsätieteiden maisteriohjelmaan. Et voi tulla hyväksytyksi ohjelmaan uutena opiskelijana, koska sinulla on mahdollisuus jatkaa entisellä opinto-oikeudellasi. Hakemustasi ei käsitellä. Mikäli epäilet, että olemassa oleva opinto-oikeutesi saattaisi vastata hakukohdettasi, ole hyvä ja ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempään korkeakoulututkintoon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto) johtava opinto-oikeus.

Esimerkki tällaisesta tilanteesta

Sinulla on opinto-oikeus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Haet oikeutta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opinto-oikeuden alkua 1.8.) tai luopua aikaisemmasta oikeudestasi.

Yllä kuvattuja rajoituksia sovelletaan myös siirtohaussa hakeville. Alta löydät esimerkkejä tällaisista tilanteista.

Huomaa, että rajoitukset koskevat sinua myös, jos haet samana keväänä sekä siirtohaussa että yhteishaussa, vaikka sinulla ei olisi aiempaa opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa.

Kun siirryt toisesta korkeakoulusta Helsingin yliopistoon

Esimerkki tällaisesta tilanteesta

Sinulla on opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Sinulla on lisäksi aiempi samaan tutkintonimikkeeseen johtava opinto-oikeus kuin se tutkintonimike, jonka saat koulutusohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opinto-oikeuden alkua 1.8.) tai luopua aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opinto-oikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Kun siirryt Helsingin yliopiston sisällä toiseen kandiohjelmaan

Esimerkki 1

Sinulla on opinto-oikeus jossakin Helsingin yliopiston kandiohjelmassa (eikä sinulla ole muita alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia) ja haet sen siirtämistä toiseen Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi, ellei hakukohteen valintaperusteissa ole muuta määrätty.

Esimerkki 2

Sinulla on kaksi eri alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopiston kandiohjelmissa ja haet toisen siirtämistä muuhun Helsingin yliopiston kandiohjelmaan. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta jos siirron jälkeen kumpikin opinto-oikeuksistasi johtaisi samaan tutkintonimikkeeseen, sinun tulee valmistua viimeistään 31.7. (ennen uuden opinto-oikeuden alkua 1.8.) tai luopua siitä aikaisemmasta Helsingin yliopiston oikeudestasi, joka ei ollut siirron kohteena.  Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opinto-oikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

  • Esimerkiksi: Sinulla on opinto-oikeus taloustieteen kandiohjelmassa tavoitteenasi valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK). Lisäksi sinulla on opinto-oikeus historian kandiohjelmassa, jossa tavoitteenasi on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Haet taloustieteen kandiohjelman opinto-oikeuden siirtoa kielten kandiohjelmaan tavoitteenasi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK). Voit tulla hyväksytyksi kielten kandiohjelmaan, mutta sinun tulee valmistua historian kandiohjelmasta viimeistään 31.7. (ennen uuden opinto-oikeuden alkua 1.8.) tai luopua opinto-oikeudestasi historian kandiohjelmassa. Aiemmasta opiskeluoikeudesta ei tarvitse luopua ennen kuin sinulla on tieto siitä, tuletko hyväksytyksi toiseen koulutusohjelmaan. Jos otat vastaan uuden opinto-oikeuden, luovut samalla vanhasta oikeudestasi.

Kun sinulle tarjotaan saman vuoden opiskelijavalinnassa opiskelupaikkaa sekä siirtohaussa että yhteishaussa

Esimerkki 1

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet samaan kandiohjelmaan yhteishaussa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Tämä koskee myös tilanteita, joissa haet siirtohaussa ja yhteishaussa saman kandiohjelman eri opintosuuntiin. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.

  • Esimerkiksi: Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet samaan kandiohjelmaan yhteishaussa. Voit tulla hyväksytyksi ohjelmaan, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Tämä koskee myös tilanteita, joissa haet siirtohaussa ja yhteishaussa saman kandiohjelman eri opintosuuntiin. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.
Esimerkki 2

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet yhteishaussa eri kandiohjelmaan, joka johtaa samaan tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat kandiohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi molempiin ohjelmiin, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.

  • Esimerkiksi: Sinut hyväksytään siirtohaussa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaan molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa. Sinut hyväksytään lisäksi yhteishaussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan kemian kandiohjelmaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa. Voit tulla hyväksytyksi sekä molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan että kemian kandiohjelmaan, mutta voit ottaa ainoastaan jommankumman sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan. Sinun tulee päättää opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä siitä, kumman paikoista otat vastaan.
Esimerkki 3

Sinulla ei ole vielä alemman korkeakoulututkinnon opinto-oikeuksia Helsingin yliopistossa. Sinulla on opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haet sen siirtämistä Helsingin yliopiston kandiohjelmaan siirtohaussa. Lisäksi haet yhteishaussa eri kandiohjelmaan, joka johtaa eri tutkintonimikkeeseen kuin se tutkintonimike, jonka saat kandiohjelmasta, johon haet siirtoa. Voit tulla hyväksytyksi molempiin ohjelmiin, ja voit ottaa kummatkin sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan.

  • Esimerkiksi: Sinut hyväksytään siirtohaussa humanistiseen tiedekuntaan kielten kandiohjelmaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa. Sinut hyväksytään lisäksi yhteishaussa lääketieteelliseen tiedekuntaan psykologian kandiohjelmaan suorittamaan psykologian kandidaatin tutkintoa. Voit tulla hyväksytyksi sekä kielten kandiohjelmaan että psykologian kandiohjelmaan, ja voit ottaa kummatkin sinulle tarjotuista opiskelupaikoista vastaan.
Opinto-oikeuden palautus

Palautettavissa olevat opinto-oikeudet katsotaan voimassa oleviksi opinto-oikeuksiksi.  Voit tarvittaessa hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnaltasi.  Et voi saada lisäaikaa umpeutumassa olevaan opinto-oikeuteesi hakemalla uudelleen samaa oikeutta.  Sinun tulee hakea lisäaikaa erikseen tiedekunnaltasi.