Sähköisesti varmennetut liitteet

Kun haet kandi- ja maisteriohjelmiin yhteishaussa tai englanninkielisen kandiohjelman haussa, voit toimittaa sähköisesti varmennetut koulutusasiakirjasi tällä sivulla mainituilla tavoilla.

Jos oppilaitoksesi käyttää sähköistä varmennuspalvelua tai voit käyttää kansallista rekisteripalvelua, jonka avulla voi jakaa viralliset koulutusasiakirjat, jaa koulutusasiakirjasi suoraan Helsingin yliopiston kanssa kyseisen palvelun kautta.

Valitse palvelun rekisteröityjen vastaanottajien luettelosta Helsingin yliopisto, tai jos asiakirjan jakaminen palvelun kautta edellyttää yhteystietona sähköpostiosoitetta, käytä seuraavia osoitteita,

Lisätietoja oppilaitoksesi käyttämään palveluun kirjautumisesta on oppilaitoksesi omissa ohjeissa. Helsingin yliopisto ei voi auttaa sinua oppilaitoksesi palvelun käyttämisessä.

Alla on yleisiä Helsingin yliopiston hakijapalveluiden hyväksymiä palveluntarjoajia:

Jos oppilaitoksesi käyttää palvelua, jota ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä, niin selvitämme, voimmeko hyväksyä asiakirjasi kyseisen palvelun kautta. Huomaa, että Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullinen päätös palvelun hyväksymisestä.

Sähköisesti allekirjoitetut koulutusasiakirjat

Hyväksymme sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat, jos niissä on myöntävän oppilaitoksen voimassaoleva sähköinen allekirjoitus. Kun asiakirja avataan Adobe Readerissa, voimassaolevaa sähköistä allekirjoitusta osoittaa sininen nauha asiakirjan ylälaidassa. Asiakirjan on oltava oppilaitoksen allekirjoittama, ja allekirjoituksen on oltava voimassa, kun asiakirja avataan.

Helsingin yliopisto pidättää oikeuden arvioida kunkin sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan tapauskohtaisesti ja hylätä asiakirjat, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Sähköisesti varmennetut koulutusasiakirjat

Hyväksymme sähköiset koulutusasiakirjat, jos niissä on varmennuskoodi, jonka avulla voimme varmentaa asiakirjan ja sen sisällön käyttämällä tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen sähköistä varmennuspalvelua.

Varmentaminen hyväksytään seuraavilla ehdoilla:

  • Varmennuspalvelu sijaitsee tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen verkkosivuilla TAI kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua käytettäessä oppilaitos antaa linkin palveluun verkkosivuillaan.
  • Koko asiakirja on varmennettavissa palvelun avulla, ts. varmennuspalvelun näyttämä sisältö on täsmälleen sama kuin toimittamasi asiakirjan.

Huomaa seuraavat rajoitukset:

  • Oppilaitosten varmennuspalveluita ei hyväksytä, jos ne edellyttävät vastaanottajan lataavan tietyn ohjelmiston tai maksavan varmennuksesta.
  • Varmennuspalveluita ei hyväksytä, jos ne edellyttävät vastaanottajan lähettävän sähköpostiviestin varmennuspalveluun tai tutkinnon myöntäneeseen oppilaitokseen.

Emme takaa hyväksyvämme muita kuin englannin-, suomen- ja ruotsinkielisiä varmennuspalveluita. Jos palvelu on käytettävissä vain jollain muulla kielellä, pyrimme käyttämään sitä kyseisellä kielellä, mutta jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, sinun on toimitettava asiakirjasi jollain muulla hyväksytyllä tavalla.

Jos varmennettu sähköinen asiakirja ei ole saatavilla englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava myös alkuperäisen asiakirjan virallinen käännös.

Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden arvioida jokainen sähköinen asiakirja ja varmennuspalvelu tapauskohtaisesti. Jos emme voi varmentaa vaadittuja tietoja, sinun on toimitettava asiakirja jollain muulla hyväksytyllä tavalla.

Huom! Tämä toimitustapa on käytössä vain, jos olet hakenut Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. Sinun on täytynyt jättää hakemus vireille ja sinulla täytyy olla hakemusnumero.

Jos oppilaitoksesi ei käytä sähköisiä varmennuspalveluita (esim. Digitary, Parchment, My eQuals, CSSD/CHESICC tai Truecopy) virallisten koulutusasiakirjojen jakamiseen, voit pyytää, että oppilaitoksesi lähettää viralliset sähköiset koulutusasiakirjasi sähköpostitse suoraan Helsingin yliopistolle seuraavaan osoitteeseen:

Asiakirja hyväksytään seuraavin ehdoin:

  • Sähköpostiviesti on lähetetty oppilaitoksen viralliselta sähköpostitililtä.
  • Viesti saapuu sähköpostiosoitteesta, joka on vahvistettavissa oppilaitoksen julkiselta verkkosivulta.
  • Viesti saapuu sähköpostiosoitteesta, joka kuuluu virallisten koulutusasiakirjojen myöntämisestä vastaavalle taholle (esim. opintorekisteri, englanniksi esim. registrar’s office, controller of examinations, awards and graduation department, jne.)
  • Liitetty asiakirja on PDF-muodossa.
  • Hakemusnumerosi mainitaan sähköpostiviestissä viitenumerona.

Sähköpostitse lähetettyjä asiakirjoja ei hyväksytä, jos ne eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Välitäthän edellä mainitut ohjeet oppilaitoksesi edustajalle pyytäessäsi asiakirjojen lähettämistä.