Avoin yliopisto: Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman opintosuunta. Osa opintosuunnan opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Erityispedagogiikan opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella erityispedagogiikan opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät aina yksittäisen kurssin omalta kurssisivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Lukuvuoden 24-25 opintotarjonta julkaistaan heinäkuun alkuun mennessä. Ennakkotiedot opetuksesta on julkaistu.

Alla olevilta välilehdiltä löydät lisätietoa tarjolla olevista erityispedagogiikan opinnoista:

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan 2 op on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko-opintoina tai yhteistyöoppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävinä monimuoto-opintoina.

Aineopinnot 35 op voi suorittaa verkko-opintona. Tutkimusmenetelmäopintojaksoilla on osassa kurssitoteutuksista myös lähiopetusta.

Onko tavoitteenasi erityisopettajan pätevyys? Tietoa erillisiin erityisopettan opintoihin haketumisesta ja siitä mitä niihin liittyviä opintoja voit suorittaa Avoimessa yliopistossa. 

Ovet auki kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimiin yliopisto-opintoihin! -infosivuilta löydät kootusti tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimesta opintotarjonnasta ja tutustumiskursseista, infoa opintojen aloittamisesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Erityispedagogiikan tutustumiskurssi on kiinnostava kurkistus erityispedagogiikan opintoihin! 

Mistä kiusaaminen ryhmässä kumpuaa? Miten kiusaaminen näkyy varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa? Mitä seurauksia siitä voi olla? Millaisia keinoja on ehkäistä tätä ryhmäilmiötä? Esimerkiksi näitä kysymyksiä pohditaan tällä tutustumiskurssilla ja samalla pääset tutustumaan erityispedagogiikan opintoihin.

Oletko kiinnostunut aiheesta, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista tai erityispedagogiikan opintoihin hakeutumisesta? Tule tutustumiskurssille! 

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op Tämä tutustumiskurssi (2 op) on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op. Halutessasi voit tutustumiskurssin jälkeen suorittaa 3 op täydennysosan saadaksesi suoritettua koko Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssin. Seuraavat täydennysosan suoritusmahdollisuudet löydät seuraamalla Avoimen yliopiston erityispedagogiikan perusopintojen opintotarjontaa.

Erityispedagogiikan perusopinnoista saat ymmärrystä ja tietoa siitä, millainen erityispedagogiikka on tieteenalana ja käytännön toimintana.

Opinnoissa perehdyt tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Samalla pääset tutustumaan erityispedagogiseen tukeen ja oppimisen moninaisuuteen.

Lisäksi tutustut erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteisiin teemoihin ja vammaisuuden käsitteeseen sekä inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Saat myös perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Perusopinnot on suoritettava ennen erityispedagogiikan aineopintoja. 

Perusopintojen kurssit Kokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia. Yksi näistä kursseista, Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, on mahdollista suorittaa kahdessa osassa: Ensin Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ja sen jälkeen Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op.

Ennen aineopintojen aloittamista on oltava suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). Kun suunnittelet aineopintojen aloittamista, huomioi, että erityispedagogiikan aineopintojen suorittaminen kestää yhteensä vähintään puolitoista vuotta.

Aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa oppimaasi. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Samalla ymmärrät myös haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja opit puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Saat tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Opit käyttämään vuorovaikutustaitoja edistääksei pedagogisia tavoitteitasi. 

Ymmärrät tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohdit tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Syvennät valmiuksiasi sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Saat valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa, mutta perusopintojen perusteella suoritetut aineopinnot katkaisevat perusopintojen vanhentumisen. Tällöin perusopinnot vanhentuvat samaan aikaan kuin aineopinnot.

Tutkintotavoitteisessa tai muussa jatkokoulutukseen tähtäävässä opiskelussa, on hyvä huomioida, että kokonaisuuksien kokonaisarvosanoilla voi olla vaikutusta hakukelpoisuuteen. Mahdolliset hakukriteerit kannattaa aina varmistaa opinnot/koulutuksen järjestävältä taholta.

 

Aineopintojen jaksot Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus koostuu seitsemästä pakollisesta kurssista. Seminaariin osallistutaan kun kaikki muut kurssit, myös menetelmäopintojaksot, on suoritettu. Seminaariin osallistumisen edellytyksenä on etukäteen, määrättyyn päivämärään mennessä palautettu alustava tutkimussuunnittelma, jonka seminaarin opettaja on hyväksynyt. Seminaarityö -kurssi on tarjolla kerran vuodessa syksyisin. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorilta luvan saatuaan aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken. Huom! Jos olet suorittanut jo vastaavan tutkimusmenetelmäjakson toiseen Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuuteen, suoritus korvataan 1.8.2023 lukien tekemällä tilalle jakso (avoimen yliopiston) Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisten opintojen tarjonnasta. Tarkemmat ohjeet löydät tutkimusmenetelmäopintojen kurssisivuilta.

Erityispedagogiikan perusopintoja järjestetään vuosittain yhteistyökumppaneinamme toimivissa kansalais- ja työväenopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansanopistoissa.

Opinnot vastaavat sisällöiltään, tavoitteiltaan ja suoritusmuodoiltaan Avoimessa yliopistossa järjestettäviä verkko-opintoja ja kursseilla opettavat samat opettajat. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään verkko-opetuksen tueksi opintoryhmätapaamisia oman opiston tuutorin johdolla. Opintoryhmätapaamisissa on mahdollisuus lukupiirityyppiseen opiskeluun sekä yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin yksilöllisiin suorituksiin valmistauduttaessa. Yhteistyössä vastaamme oppimisen paikallisiin koulutustarpeisiin!

  • Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin oppilaitokseen, joka järjestää kurssin ja sen jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet. 
  • Opintomaksu koostuu Avoimen yliopiston opintomaksusta ja opetuksen järjestävän oppilaitoksen opintomaksusta. Saat myös opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet oppilaitokselta.

 

Lukuvuonna 2023-24 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op voi opiskella seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: 
* Linkkien kautta pääset tutustumaan kursseihin ja löydät linkin kunkin opiston omille verkkosivuille, mistä saat ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet.

 

Oletko hakeutumassa Erillisiin erityisopettajan opintoihin?

Yliopiston sivuilta näet aina viimeisimmät ohjeet hakijoille. Ennen seuraavan haun ohjeiden päivittymistä (viimeistään lokakuussa), voit tutustua sivulta löytyviin edelliseen hakuun liittyviin ohjeisiin saadaksesi alustavaa kuvaa opinnoista ja hakuohjeista. 

Huomioithan, että tulevan haun valintaperusteet voivat poiketa jonkin verran aiemmasta: toistaiseksi varmaa on, että valintaperusteissa tulee säilymään vaatimus erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisesta.

Meillä Avoimessa yliopistossa voit suorittaa: 

Aloita opiskelemaan erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja meillä!

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Siirtymäsäännöt

Jos olet aiempina vuosina suorittanut erityispedagogiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Suoritetut opintosi näet Oma Opintopolku -palvelusta.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt erityispedagogiikan opinnot Opintotarjonnan hausta.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen