Avoin yliopisto: Yleinen- ja aikuiskasvatustiede

Yleinen ja aikuiskasvatustiede on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman opintosuunta. Osa opintosuunnan opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai perusopinnot (25 op) sekä aineopinnot (35 op) kokonaisuudessaan.

Miten ihminen kasvaa ja oppii läpi elämän? Millaista oppimista aikamme työelämä edellyttää? Miten oppimista voi tukea?

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista saat monipuolisia valmiuksia muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtäviin. Ne tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Kasvatustieteiden opinnot voit aloittaa joustavasti pitkin vuotta. Osaan kursseista on jatkuva ilmoittautuminen ja Aloita Joustavasti -merkityillä kursseilla voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana ajankohtana. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita suoritusajankohtia. Opinnot on mahdollista opiskella kokonaan etäopintoina. Voit tarkastella opintopolkuja kohdasta Opintopolut ja opetuskalenterit.

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot ja taidot:

 • Ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
 • Opetuksesta ja ohjaamisesta
 • Koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
 • Työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
 • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista.

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua eri opintomuotoja yhdistellen. Tarkista kunkin kurssin suoritusvaihtoehdot opinto-ohjelmasta.

Perusopinnot Kokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia.

Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennät ja täydennät tietojasi ja taitojasi

 • Ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta
 • Opetuksesta ja ohjaamisesta
 • Koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
 • Työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
 • Kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Aineopinnot sisältävät seitsemän 5 opintopisteen laajuista kurssia (yht. 35 op). Opinnot koostuvat seuraavasti:

 • 15 op pakollisia sisältöopintojaksoja (3 kurssia)
 • 10 op valinnaisia sisältöopintojaksoja (2 kurssia)
 • 5 op tutkimusmenetelmäopintoja (1 kurssi)
 • 5 op seminaari (1 kurssi)

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot. Jos suunnitelmissasi on koko aineopintokokonaisuuden suorittaminen, tulee perusopinnot olla suoritettuna. Aineopintojen seminaariin voi osallistua vain jos perusopintokokonaisuus on tehtynä. Aineopintojen suorittaminen kestää aina vähintään yhden vuoden.

Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa, mutta perusopintojen perusteella suoritetut aineopinnot katkaisevat perusopintojen vanhentumisen. Tällöin perusopinnot vanhentuvat samaan aikaan kuin aineopinnot. Tutkintotavoitteisessa tai muussa jatkokoulutukseen tähtäävässä opiskelussa on hyvä huomioida että kokonaisuuksien kokonaisarvosanoilla voi olla vaikutusta hakukelpoisuuteen. Mahdolliset hakukriteerit kannattaa aina varmistaa opinnot/koulutuksen järjestävältä taholta.

Pakolliset sisältöopinnot, 15 op Suorita kaikki kolme pakollisiin sisältöopintoihin kuuluvaa kurssia (yht. 15 op)
Valinnaiset sisältöopinnot, 10 op Valitse kaksi kurssia valinnaisista sisältöopinnoista (yht. 10 op). Lukuvuosiopetuksessa on tarjolla yhteisopetuksena (pääosin lähiopetuksena) tutkinto-opetuksen kanssa kurssit EDUK3113 Koulutuksen hallinto ja talous, EDUK3114 Työn tutkimuksen ja kehittämisen perusteet sekä EDUk3116 Motivaatio ja oppiminen. Avoimen yliopiston oman opetuksen valinnaisten kurssien opetus painottuu jatkossa kesäkauteen. Syksyn 2024 opetuksen tiedot julkaistaan heinäkuussa 24, kevään 2025 tiedot vuoden 24 loppuun mennessä ja kesäopetuksen tiedot kevään 25 aikana.
Tutkimusmenetelmäopinnot ja seminaari, 10 op Suorita yksi valitsemasi tutkimusmenetelmäjakso (5 op) ja seminaari (5 op), yht. 10 op. Tutkimusmenetelmäjaksoista valitse joko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I. Seminaarityö (5 op) kuuluu pakollisiin opintoihin. Seminaarityö on suositeltavaa suorittaa viimeisenä ja se on tarjolla vain kerran vuodessa syksyisin. Huom! Jos olet suorittanut jo vastaavan tutkimusmenetelmäjakson toiseen Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuuteen, suoritus korvataan 1.8.2023 lukien tekemällä tilalle jakso (avoimen yliopiston) Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisten opintojen tarjonnasta. Tarkemmat ohjeet löydät tutkimusmenetelmäopintojen kurssisivuilta.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopintoja järjestetään vuosittain myös yhteistyökumppaneinamme toimivissa kansalais- ja työväenopistoissa ja kesäyliopistoissa.

Opinnot vastaavat sisällöiltään, tavoitteiltaan ja suoritusmuodoiltaan Avoimessa yliopistossa järjestettäviä verkko-opintoja ja kursseilla opettavat samat opettajat. Yhteistyöoppilaitoksissa järjestetään verkko-opetuksen tueksi opintoryhmätapaamisia oman opiston tuutorin johdolla. Opintoryhmätapaamisissa on mahdollisuus lukupiirityyppiseen opiskeluun sekä yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin yksilöllisiin suorituksiin valmistauduttaessa. Yhteistyössä vastaamme oppimisen paikallisiin tarpeisiin!

Opinnot ovat kaikille avoimia:

 • Voit ilmoittautua joko kokonaisuuteen (25 op perusopinnot) tai yksittäisille kursseille. Katso hintatiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.
 • Integroitu opetus tarkoittaa, että opiston opiskelijat osallistuvat Avoimen yliopiston omalle kurssille. Tukenaan opinnoissa heillä on opiston tuutori. 
 • Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin oppilaitokseen, joka järjestää kurssin ja sen jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet. 
 • Opintomaksu koostuu Avoimen yliopiston opintomaksusta ja opetuksen järjestävän oppilaitoksen opintomaksusta. Saat myös opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet oppilaitokselta.

 

Lukuvuonna 2023-24 Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op voi opiskella seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: 
* Linkkien kautta pääset tutustumaan kursseihin ja löydät linkin kunkin opiston omille verkkosivuille, mistä saat ilmoittautumista ja opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet.

 

Espoon työväenopisto (lähi- ja etäopetus)

25 op:n kokonaisuus aloitus tammikuussa 2024

Aikataulut julkaistaan myöhemmin
 

Hämeen kesäyliopisto (etäopetus)

25 op:n kokonaisuus

Johdatus kasvatustieteisiin

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri- johdatus yhteiskuntatieteelliseen koulutuksen tutkimukseen

Oppimisen ja opetuksen perusteet

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa

Kohti tutkivaa työtapaa

 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto (etäopetus)

25 op:n kokonaisuus

Johdatus kasvatustieteisiin

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri- johdatus yhteiskuntatieteelliseen koulutuksen tutkimukseen

Oppimisen ja opetuksen perusteet

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa

Kohti tutkivaa työtapaa

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Nyt voit tutustua myös avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025. 

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Opintopolut ja siirtymäsäännöt

Opintopoluista löydät mallia opintojen suunnitteluun sekä lisää tietoa perus- ja aineopintojen sisällöistä ja suorittamisesta.

Jos olet aiempina vuosina suorittanut kasvatustieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa. Suoritetut opintosi näet Oma Opintopolku -palvelusta.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt kasvatustieteiden opinnot Opintotarjonnan hausta.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Opiskelukokemus

Mitä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelu on ja kenelle opinnot sopivat?

 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi muun muassa kasvatuksen, koulutuksen, johtamisen ja organisaatioiden kehittämistehtävissä. 

Opinnoista saat muun muassa:

 • näkemyksiä työelämään, esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimustyöhön
 • valmiuksia tarkastella ihmisen kasvua ja oppimista yksilöllisistä, yhteisöllisistä, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista
 • opit hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja erottamaan oleellisen epäoleellisesta
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen oli hyvä tapa saada yleiskäsitys kasvatustieteistä. Myös materiaalit ja opetus olivat monipuoliset. Huomasi, että opettaja oli nähnyt paljon vaivaa kurssin materiaalin tuottamiseen ja tehtävien suunnitteluun, jotta ne palvelisivat oppimista.
Mielestäni opintojakso avasi uusi näkökulmia erityisesti perusopetuksen ymmärtämiseen [...]. Kurssilla käsiteltiin myös paljon yleissivistäviä teemoja, joita olen huomannut referoivani useammassakin keskustelussa jälkikäteen.