Avoin yliopisto: Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetus on kasvatustieteen kandiohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja. Osa opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op on kasvatustieteiden koulutusohjelmaan kuuluva valinnainen tieteenalaa tukeva opintokokonaisuus.

Opinnoissa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Esi- ja alkuopetuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa  esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja ei ole tarjonnassa lukuvuonna 2023-2024 ja 2024-2025.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa  esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Alustavan suunnitelman mukaan lukuvuonna 2024-2025 Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op voi opiskella etäopintoina kolmessa eri yhteistyöoppilaitoksessa.

 

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja 35 op ei ole tarjonnassa lukuvuonna 2023-2024 ja 2024-2025.

Esi- alkuopetuksen perusopinnot 25 op Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot järjestetään yhteistyökumppaneinamme toimivissa kesäyliopistoissa.

Opinnot vastaavat sisällöiltään ja tavoitteiltaan koulutusohjelman järjestämiä opintoja.

Opinnot ovat kaikille avoimia:

  • Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin oppilaitokseen, joka järjestää kurssin ja sen jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet. 
  • Opintomaksu koostuu Avoimen yliopiston opintomaksusta ja opetuksen järjestävän oppilaitoksen opintomaksusta. Saat myös opintomaksua koskevat tarkemmat ohjeet oppilaitokselta.

Alustavan suunnitelman mukaan lukuvuonna 2024-2025 Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op voi opiskella etäopintoina kolmessa eri yhteistyöoppilaitoksessa.


Lukuvuonna 2024-2025 Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op voi opiskella seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa:

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2025
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2025
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, kevät 2025

Hämeen kesäyliopisto

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2025
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2025
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, kevät 2025

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op, syksy 2024
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2025
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2025
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, kevät 2025

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina esi- ja alkuopetuksen opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta opintosuoritustesi vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.