Avoin yliopisto: Kasvatustieden koulutusohjelmien valinnaisia opintoja

Valinnaisten kurssien opinnoilla voit syventää osaamistasi eri teemoista.

Opinnot sopivat myös jo työelämään siirtyneille opettajille ja tukevat oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Kurssit liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien yksittäisiä valinnaisia jaksoja sekä valinnaisten opintokokonaisuuksien ja moduulien opintoja.

Valinnaisten tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Kevään 2024 kurssitarjonta täydentyy marras-joulukuun aikana.

Yksittäisiä valinnaisia opintoja Avoimessa yliopistossa

 

 

Yksittäisiä kanditasoisia valinnaisia opintoja Yksittäisiä kursseja yhteistä valinnaista opinnoista. OPS kaudella 2020-2023 kurssi EDUK019 Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö. 1.8.2023 alkaen OPS kaudella 2023-2026 kurssin nimi Johtajuus yhteisöllinen toimintakulttuuri. Kurssit vastaavat toisiaan.
Valinnaisia opintojaksoja Valinnaisia opintojaksoja
Moduulikokonaisuuksien opintoja Avoimessa yliopistossa

Moduulit 15-25 op koostuvat 5 op:n laajuisista opintojaksoista. Moduuliin voi kuulua sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja.

Suoritettuasi kolme samaan moduuliin kuuluvaa opintojaksoa, voit pyytää niistä koontia. Voit sisällyttää suorittamasi opintojakson vain yhteen moduuliin, vaikka sama opintojakso olisi tarjolla useammassa eri moduulissa. Moduuleista voit suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

 

LUMATIKKA- Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta -opintokokonaisuuden kursseilla keskitytään oppijalähtöiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen.

Opintojen tavoitteena on kehittää eri ikäisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu monipuolisia kursseja, jotka keskittyvät joko tietynikäisten oppijoiden oppimiseen ja opetukseen tai tietyn matemaattisen teeman tai ilmiön käsittelyyn. Opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja opetuskokeiluita käytännön opetustyössä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit EDUMOD080 LUMATIKKA -opintokokonaisuus koostuu viidestä kurssista. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina ja niihin kuuluu myös opetuskokeiluita tai sellaisten suunnittelua. Kurssimateriaalit sijaitsevat verkko-oppimisympäristössä. Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja ennakkovaatimuksia edeltäviltä kursseilta ei ole. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti. Voit suorittaa 15–25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. Kevään 2024 kurssitiedot julkaistaan marras-joulukuussa.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teknologiakasvatuksen alueella.

Voit valita seuraavista jaksoista 3 - 5 (15 - 25 op), jotka voit liittää moduulikokonaisuuteen.

Teknologiakasvatus -moduuli EDUMOD011 Teknologiakasvatus -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksen teon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Opiskelija voi valita seuraavista jaksoista kolme (yht. 15 op), jotka hän haluaa suorittaa moduulikokonaisuuteen (valitse EDUM090 Arviointi pedagogisena työvälineenä -kurssista joko perusopetukseen tai lukio-opetukseen suunnattu kurssi):

Arviointi ja oppiminen -moduuli EDUMOD019 Arviointi ja oppiminen -moduulin opinnot 15-25 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisia opintokokonaisuuksia

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisten opintokokonaisuuksien opintoja.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot