Erilliset eritysopettajan opinnot
Erillisten erityisopettajan opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opetus järjestetään suomeksi. Hakuvaiheessa tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 9.12.2021-11.1.2022. Tarkemmat hakutiedot opintopolussa julkaistaan lokakuun alkupuolella.
Hakukelpoisuus

Voit hakea erillisiin erityisopettajan opintoihin, mikäli olet suorittanut vaaditun pohjatutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). LEO:n ja ELO:n hakuryhmässä hakiessa tulee olla myös tietty määrä vaadittua työkokemusta. Sinun tulee myös osoittaa vaadittu kielitaito. Huolehdithan ajoissa, että sinulla on todistus kootuista erityispedagogiikan perusopinnoista ja että työtodistuksesi ovat kunnossa.

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit Opintopolusta valintaperusteista.

Kuvaus erillisistä erityisopettajan opinnoista

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

 

Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaryhmät ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2022
  • ELO: Erilliset erityisluokanopettajan opinnot, 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa
  • LEO: Erilliset erityisopettajan opinnot (laaja-alainen), 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 20 opiskelijaa siten, että päteville äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varataan 5 paikkaa. Jos äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.
  • VEO: Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa.

Hakija voi pohjakoulutuksensa ja muiden kelpoisuuden tuottavien opintojen perusteella olla hakukelpoinen ja hakea useammassa kuin yhdessä erillisten erityisopettajan opintojen valintaryhmässä (ELO,L EO, VEO). Erillisten erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on rakenteellisesti sama valintaryhmästä tai suuntautumisesta riippumatta, mutta opintojen painotus ryhmäopetuksessa riippuu valintaryhmästä. Koulutuksen antama muodollinen pätevyys ei myöskään riipu siitä, missä valintaryhmässä hakija on tullut valituksi.

Seuraava haku

Tarkat valintaperusteet syksyllä 2022 alkaviin opintoihin julkaistaan lokakuun alkupuolella 2021 aikana näillä sivuilla. Hakuaika on 9.12.2021-11.1.2022.