Avoin yliopisto: Luokanopettajan opinnot

Luokanopettajan opintosuunta on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista. Osa opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai perusopinnot (25 op). Voit myös opiskella aineopintoihin kuuluvia tutkimusmenetelmäkursseja tai kasvatustieteen koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia kursseja.

Luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen opinnoissa tarkastellaan opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita oppiaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Opinnot johdattavat opiskelijaa pedagogiseen ajatteluun ja koulussa tarvittavaan kasvatustieteelliseen käsitemaailmaan. Perusopintojen aikana perehdytään tutkimustiedon kautta muun muassa erilaisiin kasvatuspäämääriin ja niiden taustalla oleviin ideologioihin.  Lisäksi opinnot välittävät näkemyksiä ihmisen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta sekä yksilön ja ryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä.

Luokanopettajan opintosuunnan opintokokonaisuus ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella luokanopettajan opintojen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa perusopinnot (25 op). Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. 

Voit myös suorittaa aineopintoihin kuuluvia tutkimusmenetelmäkursseja tai kasvatustieteen koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia kursseja

Ovet auki kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimiin yliopisto-opintoihin! -infosivuilta löydät kootusti tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimesta opintotarjonnasta ja tutustumiskursseista, infoa opintojen aloittamisesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Perusopintojen kurssit Luokanopettajan opintosuunnasta voit suorittaa perusopintokokonaisuuden 25 op. Kokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi-kurssi suoritetaan kahdessa osassa (2 op + 3 op)
Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot Kurssit ovat kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Tutustu avoimen yliopiston opintotarjonnan ennakkotietoihin lukuvuodelle 2024-2025!

Tarkempia tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun opetuksen yksityiskohdat varmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa. 

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet aiempina vuosina suorittanut kasvatustieteen opintoja, voit tarkistaa vastaavuustaulukosta niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa. 

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Suoritetut opintosi näet Oma Opintopolku -palvelusta.

 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.