Avoin yliopisto: Kasvatus- ja opetusalan johtaminen

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot ovat kasvatustieteen kandiohjelman valinnainen opintokokonaisuus.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutus tarjoaa valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista (rakenteiden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, laaja pedagoginen johtaminen ja strateginen johtaminen). Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot  25 op ovat yliopistolliset opetushallinnon opinnot rehtorin kelpoisuuteen kuuluvana opetushallinnon osaamista koskevana vaihtoehtona (KelpoA986/98, siihen tehtyine muutoksineen). Rehtorin kelpoisuus (Finlex)

Rehtorin kelpoisuus
(Asetus 986/1998, 2 §)

Kaikkien koulutusmuotojen rehtorien kelpoisuudesta säädetään samassa pykälässä. Pääsääntöisesti rehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Rehtorilla tulee myös olla asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus ja opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus
(Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 18 §)

Vapaan sivistystyön opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Päiväkodin johtajan kelpoisuus (L 540/2018 31 §)

Lisätietoja päiväkodin johtajan kelpoisuudesta.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Kasvatus- ja opetusalan johtamisen (KAJO) perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op.

KAJO-perusopinnot 25 op:

Perusopinnoissa 25 op suuntautumisvaihtoehtoina on Perusopetus ja lukio tai Varhaiskasvatus ja esi-opetus (VO-linja). Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtamisen suuntautumisvaihtoehtoa ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa.

Perusopintoihin 25 op ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat tai kasvatustieteen kandidaatti tai sosionomi tutkinnon (varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus) suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee johtajalla  olla maisterin tutkinto. Pelkät KAJO -opinnot eivät pätevöitä johtajaksi.

 

KAJO-aineopinnot 35 op:

Aineopintoihin 35 op ennakkovaatimuksena on suoritetut HY:n KAJO-perusopinnot 25 op tai  vastaavan laajuiset muussa yliopistoissa suoritetut kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opinnot.

Lukuvuosina 2022-2023, 2023-2024 ja 2024-2025 opinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitoksemme Hämeen kesäyliopiston kautta.

Seuraava opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2024 ja kestää koko lukuvuoden 2024-2025.

Opintoihin ilmoittaudutaan kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin Hämeen kesäyliopistoon  ja tämän jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei oteta ilmoittautumisia.

 

 

 

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op Seuraavat kurssit suoritetaan osana 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta. Kurssi Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op muodostuu kahdesta vaihtoehtoisesta eri koulutusaloille suunnatusta osiosta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen linja: KAJO003A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen 5 op. Perusopetuksen ja lukion linja: KAJO003B Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op

Aineopinnot 35 op alkavat vuoden 2025 alusta.Opinnot toteutetaan yhteistyöoppilaitoksemme Hämeen kesäyliopiston kautta. Katso ennakkotiedot ja ilmoittautumisohjeet

Opintoihin ilmoittaudutaan kahdessa osassa. Ilmoittaudu ensin Hämeen kesäyliopistoon  ja tämän jälkeen Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokselta ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei oteta ilmoittautumisia.

 

 

 

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op Seuraavat kurssit suoritetaan osana 35 opintopisteen aineopintokokonaisuutta.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina kasvatus- ja opetusalan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.