Min upplevelse av en tvåspråkig examen

Läs om juridikstudenten Iiris upplevelse av en tvåspråkig examen Tvex.

När jag fick veta jag har kommit in i Helsingfors universitet, naturligtvis först jag drog ut en suck av lättnad och utförde en glädjedans (det var svårt i bilbälte). Efter jag återhämtade mig från detta och tog emot studieplatsen jag bekantade mig med allt som jag kunde göra nu. Då fick jag veta om tvex, alltså tvåspråkiga examen, för första gången.

Några av examen kan man utföra tvåspråkig, på båda inhemska. Rättsnotarie utbildningsprogram är en av de. Jag blev intresserad i det omedelbart. Jag påstår inte att min svenska kunskap är väldigt bra – när jag tog studenten mitt resultat var bara B – men språkkunskap är jätteviktig för mig och jag lärt språk snabbt och lätt, om utsättning är förgående. Det skulle inte vara ett problem, eftersom juridikutbildning i Helsingfors universitetets Vasa enheten genomföras på båda finska och svenska. Finskspråkiga och svenskspråkiga rättsnotariestudenter går till gemensamma föreläsningar var språken skiftar i ögonblick. Vasa enheten är kanske det bästa plats att tvexa.

Varför är det skäl att utföra examen tvåspråkig?

Språkkunskap är alltid en fördel i arbetsliv, och det ser bra ut i CV. Som juridikstuderande tog jag i hänsyn den här områden är tvåspråkig. I Finland lagstiftning skrivits på båda inhemska och grundlagen förutsätter det. Om du vill arbeta i offentlig sektorn, svenska kunskap är åtminstone en fördel, om inte förutsättning. Jag är också intresserad i internationella karriär, och man kan tänka att det andra inhemska – för finskspråkiga svenska och vice versa – är lite onyttig på stor skala för att svenska och finska talas i väldigt små område, men man måste minnas var man bor hittills. Språkkunskapens nyttighet är relativ och beror på ditt eget läge och planer!

Som jurisstuderande lagstiftning, rättsliteratur, rättsfall och andra material som innehåller rättsliga tema är central i studie, arbete och även fritid. När man tvexa lär man väldigt snabbt egna områdens vokabulär, och det gör läsning av material mycket lättare. Under studietid – särskilt i Vasa – är svårt att undvika konsultering av material som har skrivits på andra inhemska. Det är lätta att försöka tvex i början och testa din språkkunskap. Det bästa som kan händer är att du utexamineras som din områdes tvåspråkig sakkunnig.

Även om det kan vara tunga att utföra min examen på två språken, jag ångrar inte mitt beslut att ta emot en utmaning. Det har möjliggjort mycket för mig och hjälpte mig första mitt område från en ny synvinkel.
Det låter tung…

Beroende av sin språkkunskap nivå, det kan vara jättetunga att tvexa. Finska och svenska är från olika språkfamiljer, och trots allt historia några fraser och begrepp helt enkelt fungerar inte på samma sätt. Kanske finns det ett ord, men på andra språken samma ord har två alternativa som betyder två olika saker. Det är inte lätt att lära sig märka alla nyansskillnader. Å andra sidan det är kanske lättast när du tvexar – man ska hellre lära skillnad när man studerar än i arbetsliv var man måste plötslig använda andra inhemska.

Det är viktigt att planera när du utför tvåspråkig examen. När jag val vilka kurser ska jag ta på finska och vilka på svenska jag tar i hänsyn några saker. Den lättare kursen, det färre jobb måste jag göra att lära mig vokabulär på svenska. Det är viktigt att hitta kurslitteratur på svenska, men inte nödvändig. Om föreläsningar är på svenska, det är en stor fördel. Vad tentamen innehåller år också bra att ta reda på. I början föreställde jag mig att det är lättare att ta flervalsfrihet på svenska än skriva essän eller rättsfall. Jag hade det helt fel. Nuförtiden tentamen som har flervalsfrihet jag sannolikt inte utför det på svenska.

Ganska stor förbindelse…

Nej, i själva verket! För jurisstuderande i Vasa anmälning för tvex yrkade bara utföring av inledning kurs på andra inhemska. Man fick 7 studiepoäng registrerat på andra inhemska. Efter anmälning kan du utföra tvåspråkig examen eller lämna det därhän. Jag vet inte fortfarande om jag skulle ha alla nödvändig studiepoäng när mina planer förändrar sig. Om har jag planerat att utföra kursen på svenska, men jag har inte tid att lära mig vokabulär vid sidan om allt, jag har inga problem att svara på tentamens frågor i finska. Jag kan gå till omtagning och försöka öka vitsord på andra språken! Och även om har jag inte alla studiepoäng som tvåspråkig examen förutsätter när jag blir färdig, jag har några och min språkkunskap är säkert bättre än innan. Min svenska är bättre än någonsin nu. Det är säkert att utföring av tvåspråkiga examen eller försök av det är nyttig, oberoende av resultat.

Hurdan är det att utföra tvåspråkiga examen?

Som har jag redan sagt, jag har fördel av att studera i Vasa enheten. Alla föreläsningar, grupparbete och somegrupp diskussioner fungerar på både språken. I grupparbeten svar kan börja på finska och på slut det är på svenska, beroende av vem har ansvar för vilka del.

När det finns lite arbete, t.ex. ett kort svar i grupparbete, jag skriver mitt svar på svenska på samma gång. Om uppgift behöver tänkande och höga kvalitet ofta skriver jag ett ”bra” svar på finska först och sen översätter jag det till svenska. Så här vet jag det finns ett bra svar jag kan inlämna, även om jag har inte kunskap att översätta det, ännu mindre skriva det direkt.

På föreläsningar gör jag anteckningar på det språket som undervisningen ges, och vid behov jag tillägger mina egna översättning eller observationer på andra språk. I enlighet med Vasa särdragen man lär sig väldigt mycket av skillnader mellan finska och svenska. I straffrätt finns ett bra exempel – finska ”teko” kan översättas ”gärning” eller ”handling” beroende av kontext. De är inte synonymer, så man måste förstå skillnaden.

När jag avgör rättsfall jag använder finskspråkiga och svenskspråkiga författningar. Förutom det hjälper att förstå svåra slingor av som paragrafer är, det tränar för framtiden. I Finland finska och svenska är jämlika språken och alla lagstiftning är tillgänglig i båda språken. När det finns utrymme för tolkning kan samma paragraf ha olika resultat i olika språken. Då måste man välja det bästa alternativ för parten. Den här praktiken kan man träna redan under studietid.

Även om det kan vara tunga att utföra min examen på två språken, jag ångrar inte mitt beslut att ta emot en utmaning. Det har möjliggjort mycket för mig och hjälpte mig första mitt område från en ny synvinkel. I Österbotten det är nyttig i vardagsliv också. Worst case scenario är ganska bra, för att språkkunskap blir bättre i alla fall.

Som jurisstuderande lagstiftning och andra material som innehåller rättsliga tema är central i studie, arbete och även fritid. När man tvexa lär man väldigt snabbt egna områdens vokabulär, och det gör läsning av material mycket lättare.
Studenter berättar
Vad är Tvex?

Tvex är en förkortning för tvåspråkig examen. Du kan avlägga en Tvex inom tio utbildningsprogram. För en Tvex avlägger du 1/3 av kurser på finska, 1/3 på svenska och en 1/3 på valfritt språk.