Internationella magisterprogram

I de 35 internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet studerar du på engelska. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. Därför kallas de internationella magisterprogrammen ibland också för engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram.

Kontrollera alltid språket på programmets egna websidor eller i Studieinfo-servicen. I de flerspråkiga magisterprogrammen väljer du ditt examensspråk och bevisar dina kunskaper i det språket i din ansökan.

Ansökan till våra internationella magisterprogram för studier som börjar på hösten 2020 har stängts och alla sökande har meddelats om sitt antagningsresultat till den e-postadress som angetts på ansökningsblanketten. Resultatet syns också i tjänsten Min Studieinfo. Instruktioner efter att du fått ditt antagningsresultat. Grattis till våra nya studerande!

Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen en gång per år. Nästa ansökningstid är 1.12.2020 – 15.1.2021 (för studier som inleds hösten 2021).

Om du vill hålla dig uppdaterad om ansökan till de internationella magisterprogrammen, beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter).

Vid Helsingfors universitet kan du också studera i kandidat- och magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Sök utbildningar.