Internationella magisterprogram

I de 35 internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet studerar du på engelska. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. Därför kallas de internationella magisterprogrammen ibland också för engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram.

Kontrollera alltid språket på programmets egna websidor eller i Studieinfo-servicen. I de flerspråkiga magisterprogrammen väljer du ditt examensspråk och bevisar dina kunskaper i det språket i din ansökan.

Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 är 3.12.2019 kl. 08:00 – 10.1.2020 kl. 15:00.

Om du vill hålla dig uppdaterad om ansökan till de internationella magisterprogrammen, beställ det engelskspråkiga nyhetsbrevet (Admissions Newsletter).

Så här söker du:

  1. Välj ditt magisterprogram.
  2. Kontrollera att du är behörig att ansöka. Du hittar programmets antagningsgrunder i Studieinfo -servicen. Varje program har länken till sina antagningsgrunder i Studieinfo på sina egna websidor.
  3. Läs alla instruktioner gällande ansökan noga och försäkra dig i god tid att du har alla bilagor i ett format som uppfyller alla krav. Om programmet du söker till kräver ett motivationsbrev eller en portfolio i sina antagningsgrunder, förbered den redan i förväg.
  4. Sök när ansökan är öppen 3.12.2019 kl. 8:00 – 10.1.2020 kl. 15:00.

Vid Helsingfors universitet kan du också studera i kandidat- och magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Sök utbildningar.