Anmäl dig som när- eller frånvarande (nya studenter)

Anmälning för läsåret 2020-2021 börjar 1.5.2020.

Denna sida gäller dig om du i studentantagningen våren 2020 har beviljats rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen (eller båda) vid Helsingfors universitet.

Alla som avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet måste anmäla sig som närvarande eller frånvarande för varje läsår.

Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande under det första läsåret när du har tagit emot studieplatsen. Om du har antagits villkorligt, kan du anmäla dig som närvarande eller frånvarande först när du har uppfyllt villkoret för antagningen. Du förlorar den beviljade studierätten om du inte anmäler dig som närvarande eller frånvarande senast 31.8.2020.

Vilka anvisningar ska jag följa?

Välj det alternativ nedan som motsvarar din situation och följ anvisningarna för läsårsanmälan.

Jag har i studentantagningen våren 2020 beviljats:

Om du inte har erbjudits en studieplats i år utan beviljades rätt att avlägga examen 2019 eller tidigare, följ anvisningarna på Instruktioner för studerande.