Ansökningsservicen

Har du frågor gällande ansökningen eller universitetet? Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet. Du kan också ta kontakt med ansökningsservicen om du är intresserad av att studera vid Öppna universitetet eller om du har frågor gällande anmälningen till Öppna universitetets kurser.

Undantag i öppethållningstiderna
 

Vår tidsbokning och kundtjänst i Handledningshörnan är stängda för tillfället. Vi betjänar via chat, telefon och e-post.

Antagningsinstruktionerna och -grunderna för vårens 2021 gemensamma ansökan uppdateras i Studieinfo.fi senast i slutet av oktober.

Obs! Var snäll och kontakta Öppna universitetets studierådgivning (avoin-student(at)helsinki.fi) om din fråga berör

  • försenad anmälning
  • ändringar i dina uppgifter, såsom namnuppgifter
  • problem med lärplattformen eller ditt användarnamn
  • intyg över dina studieprestationer eller helhetsantäckningar
  • TEM621-blanketten eller studieintyg

Om din fråga gäller Helsingfors universitet: studera(at)helsinki.fi
Om din fråga gäller Öppna universitetet: opiskelijaksiavoimeen(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Om din fråga gäller Helsingfors universitet, ring 02941 24140
Om din fråga gäller Öppna universitetet, ring 02941 28100

Kontrollera undantagen i öppethållningstiderna här

 

Vår tidsbokning och kundtjänst i Handledningshörnan är stängda för tillfället. Vi betjänar via chat, telefon och e-post.