Ansökningsservicen

 

Obs! Var snäll och kontakta Öppna universitetets studierådgivning (avoin-student(at)helsinki.fi) om din fråga berör

  • försenad anmälning
  • ändringar i dina uppgifter, såsom namnuppgifter
  • problem med lärplattformen eller ditt användarnamn
  • intyg över dina studieprestationer eller helhetsantäckningar
  • TEM621-blanketten eller studieintyg

Om din fråga gäller Helsingfors universitets examensprogram och ansökan: studera(at)helsinki.fi
Om din fråga gäller studier vid Öppna universitetet: avoin-student(at)helsinki.fi

Skicka inte meddelanden per e-post som innehåller personlig information (t.ex. personbeteckning eller annan konfidentiell information).

Du kan nå ansökningsrådgivarna också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida onsdagar och fredagar kl. 12-14
 

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Om din fråga gäller Helsingfors universitet, ring 02941 24140
Om din fråga gäller Öppna universitetet, ring 02941 28100