Andra ansökningsmål för fristående lärarutbildning

På den här sidan hittar du andra ansökningsmål som ger kvalifikationer för läraryrket. Det är Pedagogiska fakulteten som ordnar antagningen, inte Ansökningsservicen.
Ansökan till fristående studier i hushållsvetenskap och slöjdvetenskap

Läsåret 2023–2024 ordnar Pedagogiska fakulteten en fristående studiehelhet på 60 studiepoäng i hushållsvetenskap. Mer information om antagningsförfarandet (på finska).

Vid Pedagogiska fakulteten kan man också genomföra studiehelheter i slöjdvetenskap som fristående studier efter att man har avlagt examen. Antagningen ordnas av Pedagogiska fakulteten. Mer information om ansökan fås av fakulteten (på finska).

Flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik

Denna ansökan är inte längre tillgänglig.

Läs mer om ansökan på pedagogiska fakultetens webbplats.