Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen

Studierna i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (= ämnesdidaktiska studier) ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för klassläraruppgifter i grundskolan. Studierna är definierade i förordning 1998/986. Studiernas omfattning är 70 studiepoäng på svenska och 65 poäng på finska.

Nya urvalskriterier publiceras i februari 2024.
Beskrivning av ämnesdidaktiska studier

Ämnesdidaktiska studier ger klasslärarbehörighet till personer som har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas i den grundläggande utbildningen eller till personer som har avlagt pedagogie magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare. Fristående ämnesdidaktiska studier är det primära sättet för personerna i fråga att få klasslärarbehörighet. Om behörighetsvillkoren för lärare föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Studierna är avsedda att genomföras under ett läsår. Studierna genomförs som heltidsstudier.

Antagningsgrupper

Ämnesdidaktiska studier kan genomföras som fristående studier efter avlagd högre högskoleexamen eller som en del av en högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.

I motsats till den preliminära informationen 2024 är det möjligt att ansöka endast till finskspråkiga studier.

Ansök till studierna efter 19.4.2024
Nästa ansökningsperiod

Nästä ansökningsperiod arrangeras 19.4.2024-3.5.2024.