Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen
Studierna i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för klassläraruppgifter i grundskolan. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 publiseras i början av november 2022.
Beskrivning av studierna i olika ämnen och ämneshelheter

Studierna i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (ämnesdidaktiska studier) ger klasslärarbehörighet till personer som har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas i den grundläggande utbildningen eller till personer som har avlagt pedagogie magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare. Fristående ämnesdidaktiska studier är det primära sättet för personerna i fråga att få klasslärarbehörighet. Om behörighetsvillkoren för lärare föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

De finskspråkiga studiernas omfattning är 60 studiepoäng. De svenskspråkiga studiernas omfattning är 70 studiepoäng. Studierna är avsedda att genomföras under ett läsår. Studierna genomförs som heltidsstudier.

Antagningsgrupper

De ämnesdidaktiska studierna kan genomföras som fristående studier efter avlagd högre högskoleexamen eller som en del av en högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet eller inom bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

De ämnesdidaktiska studierna erbjuds på finska både för examensstuderande och fristående studerande. Studierna erbjuds på svenska endast för fristående studerande.

Sökanden kan delta antingen i den finskspråkiga eller den svenskspråkiga antagningen.

Ansökan till studierna
Nästa ansökningsperiod

Antagningsgrunderna för studier som inleds hösten 2022 publiceras i december 2021.