Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen

Studierna i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för klassläraruppgifter i grundskolan. Studiernas omfattning är 70 studiepoäng på svenska on 65 poäng på finska. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2023 är 31.3.2023-14.4.2023 kl. 15. Provet arrangeras 5.6.2023 och resultaten publiceras 21.6.2023.
Beskrivning av studierna i olika ämnen och ämneshelheter

Studierna i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (ämnesdidaktiska studier) ger klasslärarbehörighet till personer som har ämneslärarbehörighet i ett ämne som undervisas i den grundläggande utbildningen eller till personer som har avlagt pedagogie magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare. Fristående ämnesdidaktiska studier är det primära sättet för personerna i fråga att få klasslärarbehörighet. Om behörighetsvillkoren för lärare föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

De finskspråkiga studiernas omfattning är 60 studiepoäng. De svenskspråkiga studiernas omfattning är 70 studiepoäng. Studierna är avsedda att genomföras under ett läsår. Studierna genomförs som heltidsstudier.

Antagningsgrupper

De ämnesdidaktiska studierna kan genomföras som fristående studier efter avlagd högre högskoleexamen eller som en del av en högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet eller inom bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

De ämnesdidaktiska studierna erbjuds på finska både för examensstuderande och fristående studerande. Studierna erbjuds på svenska endast för fristående studerande.

Sökanden kan delta antingen i den finskspråkiga eller den svenskspråkiga antagningen.

Ansökan till studierna efter 31.3.2023
Nästa ansökningsperiod

Nästä ansökningsperiod arrangeras 31.3.2023-14.4.2023.