Sök till studier som ger kvalifikationer för läraryrket

Pedagogiska fakulteten ordnar läsåret 2024–2025 följande studier på svenska som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för läraryrket: speciallärarstudier, pedagogiska studier för lärare, och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen. På den här sidan hittar du information om hur du söker till utbildningarna.

Nya urvalskriterier publiceras i november-december 2023.
Ansökningstider för studier som inleds på hösten 2024

Fristående och valfria specialläararstudier

Ansökningstid: 2.1.-16.1.2024

Bilagor lämnas in: 30.1.2024

Urvalsprov: 13.2.2024

 

Fristånde och valfria pedagogiska studier för lärare och ämnesstudier i universitetspedagogik

Ansökningstid: 29.2.2024-14.3.2024

Bilagor lämnas in: 28.3.2024

Intervjuar: 6.5.-8.5.2024 och 13.-14.5.2024

 

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen

Ansökningstid: 19.4.–3.5.2024

Bilagor lämnas in: 17.5.2024

Urvalsprov: 5.6.2024

 

 

 

Antagningsgrunder
Gemensamma ansökan

Du hittar utbildningar som leder till examen, till exempel utbildning som leder till pedagogie kandidatexamen (mm. luokanopettajakoulutus), på sidan för gemensamma ansökan.