Sök till studier som ger kvalifikationer för läraryrket
Pedagogiska fakulteten ordnar läsåret 2022–2023 följande studier som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för läraryrket: fristående speciallärarstudier, pedagogiska studier för lärare, och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen. På den här sidan hittar du information om hur du söker till utbildningarna.
Ansökningstider för studier som inleds på hösten 2022

Fristående speciallärarstudier

Ansökningstid: 9.12.2021-11.1.2022 kl. 15.00.

Mera information på sidan Fristående speciallärarstudier.

 

Pedagogiska studier för lärare och ämnesstudier i universitetspedagogik

Ansökningstid: 9.2.2022.- 4.3.2022 kl. 15.00.

Mera information på sidan Pedagogiska studier för lärare.

 

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen

Ansökningstid: 15.3.2022-7.4.2022

Mera information på sidan Ämnesdidaktiska studier.

Antagningsgrunder
Gemensamma ansökan

Du hittar utbildningar som leder till examen, till exempel utbildning som leder till pedagogie kandidatexamen (mm. luokanopettajakoulutus), på sidan för gemensamma ansökan.