Speciallärarstudier som fristående eller valfria studier

Studierna ger yrkesfärdigheter inom specialundervisning i enlighet med förordningen om universitetsexamina (794/2004, 19 §). Studiehelheten för speciallärarstudier omfattar 60 studiepoäng.

Nya urvalskriterier har publiserats 28.11.2023 i Studieinfo.fi.
Speciallärarstudier 60 sp som fristående eller valfria studier

De behörigheter som speciallärarstudier ger beror på din tidigare avlagda examen och på de behörighetsgivande studier som ingår i din examen eller som du genomfört vid sidan av examen. Om du är behörig klasslärare får du efter genomförda studier för speciallärare behörighet att arbeta både som specialklasslärare och som speciallärare på deltid. Om du är ämneslärare eller har avlagt någon annan högre högskoleexamen får du behörighet att ge specialundervisning på deltid. Om du är lärare inom småbarnspedagogik får du behörighet att arbeta som speciallärare inom småbarnspedagogik.

Förhandsmaterial för urvalsprovet

Förhandsmaterial för urvalsprovet publiceras på den här sidan 11.1.2024.

Tidtabell till urvalsprovet

Antagningskriterier har publicerats i Studieinfo.fi. Ansökningsperioden är 2.1.-16.1.2024. Bilagor lämnas in senast 30.1.2024. Det skriftliga urvalsprovet arrangeras på tisdag 13.2.2024 kl. 13.00-15 i salen I i Porthania byggnaden, Universitetsgatan 3, Helsingfors. Resultaten publiceras 27.2.2024 genom studieinfo och e-mail. Studieplatser måste tas emot senast 5.3.2024 kl. 15.00. Studierna börjar i september 2024.

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till speciallärarstudier som genomförs som fristående studier om du har:

1) en examen som (i sig eller genom studier som kompletterar examen) ger behörighet att arbeta som klasslärare, ämneslärare eller lärare inom småbarnspedagogik  (socionomexamen från en yrkehögskola ger inte ansökninsgsbehörighet).

2) en grundstudiehelhet i specialpedagogik eller specialundervisning på minst 25 studiepoäng (15 sv.) vid ett finländskt universitet. En förutsättning för ansökan är att grundstudierna är registrerade som en helhet före ansökningstidens slut (det räcker inte med separat registrerade studieavsnitt som ingår i en studiehelhet).

 

Du kan söka till speciallärarstrudier som genomförs som valfria studier om du

1) studerar i klasslärarutbildning eller i utblding för lärare inom småbarnspedagogik, och har

2) en grundstudiehelhet i specialpedagogik eller specialundervisning på minst 25 studiepoäng (15 sv.) vid ett finländskt universitet. En förutsättning för ansökan är att grundstudierna är registrerade som en helhet före 31.5.2024 (det räcker inte med separat registrerade studieavsnitt som ingår i en studiehelhet).

Antagningsgrupper och antal studerande

Både till fristående speciallärarstudier och till valfria speciallärarstudier antas tio nya studeranden. Om det inte finns tillräckligt många ansökningsbehöriga sökande i de antagningsgrupperna för fristående studenter eller examensstuderande, kan nybörjarplatser flyttas till förmån för en annan antagningsgrupp.