Speciallärarstudier som fristående eller valfria studier

Studierna ger yrkesfärdigheter inom specialundervisning i enlighet med förordningen om universitetsexamina (794/2004, 19 §). Studiehelheten för speciallärarstudier omfattar 60 studiepoäng.
Speciallärarstudier 60 sp som fristående eller valfria studier

De behörigheter som speciallärarstudier ger beror på din tidigare avlagda examen och på de behörighetsgivande studier som ingår i din examen eller som du genomfört vid sidan av examen. Om du är behörig klasslärare får du efter genomförda studier för speciallärare behörighet att arbeta både som specialklasslärare och som speciallärare på deltid. Om du är ämneslärare eller har avlagt någon annan högre högskoleexamen får du behörighet att ge specialundervisning på deltid. Om du är lärare inom småbarnspedagogik får du behörighet att arbeta som speciallärare inom småbarnspedagogik.

 

Förhandsmaterial för urvalsprovet 2024 

För urvalsprovet på svenska måste du läsa alla följande tre artiklar (gäller alla ansökningsgrupper):

 

 

 

 

Det svenskspråkiga provet innehåller 30 flersvarsfrågor. För rätt svar får man 1 poäng medan man för fel svar får 0 poäng. Uteblivet svar eller markering av flera svarsalternativ tolkas som fel svar. Från det skriftliga provet kan man få upp till 30 poäng.

Tidtabell till urvalsprovet 2024

Antagningskriterier har publicerats i Studieinfo.fi. 

Ansökningsbehörighet 2024

Du kan söka till speciallärarstudier som genomförs som fristående studier om du har:

1) en examen som (i sig eller genom studier som kompletterar examen) ger behörighet att arbeta som klasslärare, ämneslärare eller lärare inom småbarnspedagogik  (socionomexamen från en yrkehögskola ger inte ansökninsgsbehörighet).

2) en grundstudiehelhet i specialpedagogik eller specialundervisning på minst 25 studiepoäng (15 sv.) vid ett finländskt universitet. En förutsättning för ansökan är att grundstudierna är registrerade som en helhet före ansökningstidens slut (det räcker inte med separat registrerade studieavsnitt som ingår i en studiehelhet).

 

Du kan söka till speciallärarstrudier som genomförs som valfria studier om du

1) studerar i klasslärarutbildning eller i utblding för lärare inom småbarnspedagogik, och har

2) en grundstudiehelhet i specialpedagogik eller specialundervisning på minst 25 studiepoäng (15 sv.) vid ett finländskt universitet. En förutsättning för ansökan är att grundstudierna är registrerade som en helhet före 31.5.2024 (det räcker inte med separat registrerade studieavsnitt som ingår i en studiehelhet).

Antagningsgrupper och antal studerande 2024

Både till fristående speciallärarstudier och till valfria speciallärarstudier antas tio nya studeranden per grupp. Om det inte finns tillräckligt många ansökningsbehöriga sökande i de antagningsgrupperna för fristående studenter eller examensstuderande, kan nybörjarplatser flyttas till förmån för en annan antagningsgrupp.