Käsityötieteen erilliset opinnot
Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa.

Käsityönopettajan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia myös erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa, eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Haku erillisiin opintoihin

Voit hakea perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op). Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa. Sekä perus- että ainepintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua. Opinnot on ajoitettu kahdelle vuodelle.

Seuraava erillisten opintojen haku järjestetään keväällä 2022.

Huom! Valintaperusteet koskevat kevään 2021 hakua. Kevään 2022 haun valintaperusteet julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätietoja käsityötieteen erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi.

Valintaperusteet – käsityötiede valinnaisina tai erillisinä opintoina

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä JOO-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisina opintoina käsityötieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op ja jotka ovat suorittaneet pääaineessaan vähintään perusopinnot. Mikäli haku koskee ainoastaan aineopintoja, tulee perusopinnot ollasuoritettunaja koottuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi ne henkilöt, jotka eivät ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavina opiskelijoina, vaan haluavat suorittaa käsityötieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op ns. erillisinä opintoina. Mikäli haku koskee ainoastaanaineopintoja, tulee perusopinnot olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea

 1. korkeakoulututkinnon tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi tai pätevöitymiseksi;
 2. ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi;
 3. muulla tiedekunnan hyväksymällä perusteella hakeva henkilö.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erillisten opintojen hakulomakkeella. Huomattavaa on, että erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneella ei ole tällä perusteella oikeutta suorittaa korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston opiskelijaluetteloon kuuluvalla opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Jos opiskelija myöhemmin hankkii kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-oikeuden, hän voi sisällyttää erillisinä opintoina suoritetut opintojaksot tutkintoonsa tiedekunnan määräysten mukaisesti.

Haku käsityötieteen valinnaisiin ja erillisiin opintoihin (perus-ja aineopinnot 60 op) alkaa x.4.202x klo 12.00 ja päättyy xx.4.202x klo 15.00.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat: hakemukset liitteineen lähetetään xx.4.202x mennessä e-lomakkeella: lomake aukeaa hakuajan alkaessa. Erillisopiskelijat, Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat sekä JOO-opiskelijat: hakemukset liitteineen lähetetään xx.4.202x mennessä e-lomakkeella: lomake aukeaa hakuajan alkaessa.

HUOM!

 • JOO-opiskelijat täyttävät sekä joustavan opinto-oikeuden (JOO)-hakemuksen että e-lomakkeen.
 • Erillisopiskelijat täyttävä erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen suoritusoikeutta koskevan hakemuksen sekä e-lomakkeen. Erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen hakemus löytyy e-lomakkeelta ja se lisätään e-lomakkeeseen liitetiedostoksi.

Käsityötieteen perus- ja aineopintoihin valitaan yhteensä 16 opiskelijaa seuraavasti:

 • 8 sivuaineopiskelijaa Helsingin yliopistosta
 • 2 Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijaa (opiskelijavaihtoon perustuvat paikat)
 • 2 JOO-opiskelijaa
 • 4 Erillisopiskelijaa

Mikäli tietty opiskelijakiintiö ei tule täyteen, voidaan kiintiöstä varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.

Valinnat tehdään motivaatiokirjeen perusteella. Tekstin pituus on enintään 2 sivua.

 • Perustele käsityötieteen perus-ja aineopintoihin hakemistasi.
 • Analysoi ja reflektoi millaisena näet käsityön ja käsityön opetuksen 2020-luvulla käyttäen apunasi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014.

Koulutus järjestetään suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä eli suomea ja ruotsia.

Erillisiin opintoihin hakevan hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Tyypillistä on, että hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielitaidon voi osoittaa tutkintotodistuksella. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, voi kielitaidon osoittaa myös kaikilla niillä tavoilla, joita käytetään muissa opettajankoulutuksen opintojen hauissa.

Ohjeet: Suomen kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Ohjeet: Ruotsin kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Hakemuksen liitteet toimitetaan pdf- tai jpg-muodossa hakulomakkeen (e-lomake) sähköisenä liitteenä. Mikäli pyydetty todistus on suorituksesta, jonka olet suorittanut Helsingin yliopistossa ja opintosuorituksesi löytyvät sähköisestä opintorekisteristä, todistusta ei tarvitse toimittaa. Alla on eriteltynä vaaditut liitteet hakuryhmän mukaan.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat:

 • Mikäli haet opinto-oikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää liitetiedostoksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Erilliset opinnot:

 • Erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen suoritusoikeutta koskeva hakemus. Hakemuksen voit ladata täältä.
 • Tutkintotodistus suorittamastasi korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta.
 • Mahdollinen todistus kielitaidon osoittamiseksi (mikäli tutkinto on suoritettu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi).
 • Mikäli haet opinto-oikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää liitetiedostoksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Opintokokonaisuuden suoritusoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi lukuvuotta, xxxx–xxxx.

Syyslukukauden 2021 opetus alkaa elo-syyskuun vaihteessa uusien opiskelijoiden alkuinfolla (tarkka aika ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä).

Käsityötieteen opinnot edellyttävät läsnäoloa käsityönopettajan koulutusyksikössä. Opetus perustuu pääasiassa luentoihin tai suurryhmiin ja niihin liittyviin pienryhmäharjoituksiin. Yli 15 % poissaolosta voidaan edellyttää korvaavaa suoritusta.

Valintoihin liittyvät kysymykset yliopistonlehtori Päivi Fernström (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalvelut: siltavuori-student@helsinki.fi.