Sta­tistik för fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er

Sta­tistik för fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er på finska.