Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY) är en ideal miljö för multidisciplinär forskning och nätverkande. Forskarskolan erbjuder ett brett utbud av kurser i överförbara färdigheter, t.ex. kommunikationsfärdigheter, akademiskt skrivande och karriärplanering, och koordinerar utlysningar av resebidrag och avlönade doktorandanställningar.