Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY) är en ideal miljö för multidisciplinär forskning och nätverkande. Forskarskolan erbjuder ett brett utbud av kurser i överförbara färdigheter, t.ex. kommunikationsfärdigheter, akademiskt skrivande och karriärplanering, och koordinerar utlysningar av resebidrag och avlönade doktorandanställningar.
Kontakt

Direktor, professor Kirsi Pyhältö

Dekanus Pirjo Hiidenmaa

Professor Mirjam Kalland

Professor Petri Luomanen

Professor Jaakko Husa

Professor Petri Ylikoski

Specialist Iro Särkkä
e-post: hymy-doc@helsinki.fi

Koordinator Lars Bäckman
e-post: hymy-doc@helsinki.fi

Koordinator Tuija von der Pütten
e-post: hymy-doc@helsinki.fi