Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning

Doktorandprogrammet erbjuder utbildning av hög kvalitet och en utmärkt miljö för forskning i alla områden inom teologi och religionsforskning. Programmet är flerspråkigt: du kan avlägga examen på finska, svenska eller engelska.
Visste du?

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning erbjuder ett rikt urval av traditionella forskningsområden vid Teologiska fakulteten, som har en mycket internationell och dynamisk akademisk profil. Våra doktorander kan specialisera sig till exempel på exegetik, vilket inkluderar både den hebreiska bibeln och Nya testamentet, eller den tidiga kristendomen. 

Doktoranderna kan välja att studera kyrkohistoria, internationellt eller i en nordeuropeisk eller finländsk kontext, eller till exempel fokusera på att studera religioner och religiositet utanför de kristna traditionerna. Inom den systematiska teologin kan de undersöka historiska eller nutida frågor inom socialetik, ekumenik, dogmatik och religionsfilosofi, och inom den praktiska teologin kan de studera socialt högrelevanta teman inom kyrkosociologi, religionspedagogik och pastoralteologi.

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

Vårt doktorandprogram bedriver internationellt samarbete med utbildningsprogram i teologi och religionsforskning vid andra LERU-universitet!
Letade du efter det här?