Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring

Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (PSRC) har mångvetenskapliga forskningsgrupper som överskrider gränserna mellan fakulteterna och som forskar i regionala och kulturella frågor, (Asienstudier, Latinamerikastudier, Mellanöstern- och islamstudier, Nordamerikastudier, Nordenstudier, Europastudier och Rysslandstudier), konsumentekonomi, globala utvecklingsstudier, ekonomisk och social historia, kulturgeografi, politisk historia och statsvetenskap.

Forskningen vid programmet behandlar varierande ämnen, till exempel jämförande politik, beteendepolitik, global politik och utvecklingspolitik, politisk ekonomi och ekologi, geopolitik och urban geografi, medborgarsamhället och resiliensforskning.
Visste du?

Doktorandprogrammet erbjuder högklassig doktorandutbildning inom ämnen som Norden, Europa, Ryssland, Eurasien och Östeuropa, konsumentekonomi, globala utvecklingsstudier, ekonomisk och social historia, kulturgeografi, politisk historia och statsvetenskap. 

Varje år antas 30 nya doktorander. Vi är en internationell gemenskap och programmet är flerspråkigt: du kan avlägga examen på finska, svenska eller engelska. 

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

 

En gång om året ordnar doktorandprogrammet en tvärvetenskaplig konferens för doktorander tillsammans med doktorandprogrammet i socialvetenskaper.
Letade du efter det här?