Doktorandprogrammet i historia och kulturarv

Historia och kulturarv är programmets centrala teman. Den tematiska och tvärvetenskapliga analysen av dessa teman behandlar allt från historisk förändring, minne och historiens politik till materiell, immateriell, textuell, oral, auditiv och visuell kultur och byggda miljöer. Vi undersöker historia och kultur lokalt, regionalt och globalt och över ett brett tidsspektrum från förhistorisk tid till vår närhistoria och till och med in i framtiden. Tvärvetenskapliga humanistiska perspektiv kombineras med förhållningssätt från pedagogiken, juridiken och teologin.
Visste du?

Tre av Helsingfors universitets experter på medeltidsforskning har fått det prestigefyllda ERC (European Research Council) Starting Grant: José Filipe Pereira da Silva (filosofi, Humanistiska fakulteten), Samu Niskanen (historia, Humanistiska fakulteten) och Jaakko Tahkokallio (Nationalbiblioteket). Och ja, du gissade rätt, vi planerar att grunda ett center för medeltidsforskning!

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

Tre av Helsingfors universitets experter på medeltidsforskning har fått det prestigefyllda ERC (European Research Council) Starting Grant.
Letade du efter det här?