Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälle

Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälle (SKY) är ett mångvetenskapligt program med kopplingar till alla fem fakulteter på Centrumcampus. Programmet är ett internationellt centrum för forskare som är intresserade av genus, sexualitet och feministisk forskning inom alla områden och vetenskapsgrenar inom humaniora och samhällsvetenskap.
Visste du?

Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälle är ett genuint mångvetenskapligt program med doktorander från så varierande områden som genusvetenskap, sociologi, politisk historia, folkloristik, socialpsykologi, musikvetenskap, social- och kulturantropologi, exegetik, europeisk kultur- och regionforskning, nordisk litteratur, globala utvecklingsstudier, juridik, Latinamerikastudier, statsvetenskap, nordisk historia och Afrikastudier. 

Varje år antas 6 nya doktorander. Vi är en internationell gemenskap och programmet är flerspråkigt: du kan avlägga examen på finska, svenska eller engelska. 

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

I internationella jämförelser placerar sig forskningen i humaniora vid Helsingfors universitet bland de ledande universiteten i Europa och nära de bästa 50 universiteten i världen.
Letade du efter det här?