Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur

Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur (SEDUCE) är ett tvärvetenskapligt program som fokuserar på forskningsområden inom pedagogik. Programmet uppmuntrar ansökningar från både internationella och finländska potentiella doktorander med lämpliga magisterexamina. Programmet välkomnar också lärare, undervisningsledare och personer som arbetar med reformer och beslutsfattande som är intresserade av att tillämpa specifika pedagogiska teorier och forskningsmetoder för att svara på praktiska utmaningar inom ramen för jämlikhet och social rättvisa inom utbildningen.
Visste du?

Målet för doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur (SEDUCE) är att ge sina doktorander de kunskaper de behöver för att bedriva forskning inom utbildning, skola, undervisning och lärande. Programmet är mångvetenskapligt och fokuserar på olika forskningsområden inom pedagogiken, till exempel utbildning från småbarnspedagogik till vuxenutbildning, arbetsvetenskap, hushållsvetenskap, slöjdvetenskap, specialundervisning, multikulturell utbildning och ämnesutbildning.

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

I internationella jämförelser placerar sig pedagogiska forskningen vid Helsingfors universitet bland de ledande universiteten i Europa.
Letade du efter det här?