Doktorandprogram

Forskarskolan vid Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolans områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.
Doktorandprogram i hälsoforskning
Doktorandprogram i humanistisk-samhällsvetenskap
Doktorandprogram i miljö-, livsmedels- och biovetenskap
Doktorandprogram i naturvetenskap