Doktorandprogrammet i språkforskning

Doktorandprogrammet i språkforskning (HELSLANG) täcker ett brett urval områden inom lingvistiken, inklusive olika synkrona och diakrona förhållningssätt till språk, översättningsvetenskap och språkteknologi.
Visste du?

Doktorandprogrammet i språkforskning täcker ett brett urval områden inom lingvistiken, inklusive olika synkrona och diakrona förhållningssätt till språk, översättningsvetenskap och språkteknologi. 

Varje år antas 25 nya doktorander. Vi är en internationell gemenskap och programmet är flerspråkigt: du kan avlägga examen på finska, svenska eller engelska. 

Vill du veta mera? Besök vår engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om våra forskningsområden och vår verksamhet.

Vid Helsingfors universitet studerar vi många språk och lingvistiska discipliner som inte erbjuds någon annanstans i Finland, och som också blir allt mer sällsynta globalt.
Letade du efter det här?