Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället

Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället sammanför olika grenar inom filosofin och konstforskningen. Även om programmet fortsatt främjar forskning om traditionella teman inom de olika vetenskapsgrenarna, uppmuntrar det också aktivt tvärvetenskapliga forskningsgrepp.
Visste du?

Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället samlar ihop avhandlingsprojekt gällande filosofi, estetik, konsthistoria, litteraturstudier, teatervetenskap, musikvetenskap och film- och televisionsforskning.

Vi är en internationell gemenskap och programmet är flerspråkigt: du kan avlägga examen på finska, svenska eller engelska. 

Vill du veta mera? Besök våra engelskspråkiga sidor för att läsa närmare information om programmet!

I internationella jämförelser placerar sig forskningen i humaniora vid Helsingfors universitet bland de ledande universiteten i Europa och nära de bästa 50 universiteten i världen. År 2021 placerade sig våra filosofer på 32 plats i QS World University Rankings!
Letade du efter det här?