Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapssamhälle med över 40 000 studerande och anställda. Universitetet finns på fyra campus i Helsingfors och har verksamhet på 9 andra orter i Finland. Helsingfors universitet har 11 fakulteter och flera institutioner. Dessutom finns ett antal fristående enheter med forskning som huvuduppgift, mångvetenskapliga forskningsnätverk och campusenheter samt enheter med nationellt myndighetsansvar. Helsingfors universitet syns och verkar på olika ställen i Helsingfors och på andra orter i Finland.