Fakulteter och enheter

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapssamhälle med över 40 000 studerande och anställda. Universitetet finns på fyra campus i Helsingfors och har verksamhet på 10 andra orter i Finland. Helsingfors universitet har 11 fakulteter och flera institutioner. Dessutom finns ett antal fristående enheter med forskning som huvuduppgift, mångvetenskapliga forskningsnätverk och campusenheter samt enheter med nationellt myndighetsansvar. Kontaktuppgifter