Sökandespecifika poängen (74953358129)

Den här sidan gäller dej om du 14.3.2018-28.3.2018 sökte till följande ansökningsmål:

  • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av ansökningarna

Ansökningsnummer Viktade medeltalet för grund- och ämnesstudier i pedagogik
00013066387 3,21
00012904165 3,21
00012856145 3,19
00012786639 3,67
00012457366 3,77
00012385933 3,07
00012125575 3,24
00012028847 4,84

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 26.6.2018. Tabellen uppdateras inte.