Sökandespecifika poängen (57744762899)

Den här sidan gäller dej om du 14.3.2018-28.3.2018 sökte till något av följande ansökningsmål:

  • Ma­gis­te­ran­sö­kan, ma­gis­ter­pro­gram­met i rätts­ve­tens­kap (un­der­vis­ning på svens­ka), ju­ris ma­gis­ter (2 år)

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av ansökningarna

Tabellen innehåller alla ansökningar som gick till akademisk bedömning.

Ansökningsnummer Medeltal
00011975658 3,65
00012024485 3,76
00012042153 3,41
00012072482 3,35
00012212637 4,18
00012240531 2,33
00012293928 3,43
00012391480 2,26
00012461789 2,59
00012537134 3,18
00012595875 4,41
00012607527 3,88
00012692448 3,76
00012701960 3,28
00012711060 3,35
00012779002 3,16
00012835632 3,16
00012878602 3,84
00012888977 2,89
00012914016 3,28
00013213567 3,00

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 18.06.2018. Tabellen uppdateras inte.