Sökandespecifika poängen (38551580293)

Den här sidan gäller dej om du 14.3.2018-28.3.2018 sökte till något av följande ansökningsmål:

  • Ma­gis­te­ran­sö­kan, Ma­gis­ter­pro­gram­met i samhälls­veten­skaper (svensk­språ­kigt), po­li­ti­ces ma­gis­ter (2 år)

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av ansökningarna

Tabeller innehåller alla ansökningar som gick till akademisk bedömning.

Innehållet i tabellerna motsvarar situationen 20.6.2018. Tabellerna uppdateras inte.

Se hur din ansökan var bedömd

Studieinriktingen i journalistik och kommunikation

Ansöknings-nummer Tidigare studiernas lämplighet Studieframgången i tidigare studier  Motivations- brev 1 1/4  Motivations-brev 1 2/4  Motivations-brev 1 3/4  Motivations-brev 1 4/4 Motivations-brev 2 Språkdräkt av motivations-brevet  Motivationsbrevet sammanlagt  Sammandrag av kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete  Poäng sammanlagt 
00012092255 10 8 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 28
00012107386 8 6 1 1 1 1 2 godkänd 6 1 21
00012761133 8 8 1 1 1 1 2 godkänd 6 1 23

Studieinriktingen i socialpsykologi

Ansöknings-nummer Tidigare studiernas lämplighet Studieframgången i tidigare studier  Motivations- brev 1 1/4  Motivations-brev 1 2/4  Motivations-brev 1 3/4  Motivations-brev 1 4/4 Motivations-brev 2 Språkdräkt av motivations-brevet  Motivationsbrevet sammanlagt  Sammandrag av kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete  Poäng sammanlagt 
00012574919 2                   2
00013005995 6 2                 8
00013330408 5                   5
00013349091 6 8 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 24
00013398220 10 8 1 1 1 1 4 godkänd 8 2

28

Studieinriktingen i socialt arbete

Ansöknings-nummer Tidigare studiernas lämplighet Studieframgången i tidigare studier  Motivations- brev 1 1/4  Motivations-brev 1 2/4  Motivations-brev 1 3/4  Motivations-brev 1 4/4 Motivations-brev 2 Språkdräkt av motivations-brevet  Motivationsbrevet sammanlagt  Sammandrag av kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete  Poäng sammanlagt 
00012631373 4                   4
00012649378 10 8 1 1 1 1 4 Godkänd 8 2 28
00012735211 10 6 4 1 1 1 4 Godkänd 8 2 26
00012832295 9 6 1 1 1 1 4 Godkänd 8 2 25
00012942923 7 8 1 1 1 1 4 Godkänd 8 2 25
00012988123 7 8 1 1 1 1 4 Godkänd 8 2 25
00013066387 4                   4
00013346735 10 6 1 1 1 1 4 Godkänd 8 1

25

Studieinriktingen i sociologi

Ansöknings-nummer Tidigare studiernas lämplighet Studieframgången i tidigare studier  Motivations- brev 1 1/4  Motivations-brev 1 2/4  Motivations-brev 1 3/4  Motivations-brev 1 4/4 Motivations-brev 2 Språkdräkt av motivations-brevet  Motivationsbrevet sammanlagt  Sammandrag av kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete  Poäng sammanlagt 
00012415256 5                   5
00013197492 7 6 1 1 1 1 1 godkänd 5 2 20
00013362706 7 8 1 1 1 1 1 godkänd 5 2 22

Studieinriktingen i statskunskap

Ansöknings-nummer Tidigare studiernas lämplighet Studieframgången i tidigare studier  Motivations- brev 1 1/4  Motivations-brev 1 2/4  Motivations-brev 1 3/4  Motivations-brev 1 4/4 Motivations-brev 2 Språkdräkt av motivations-brevet  Motivationsbrevet sammanlagt  Sammandrag av kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete  Poäng sammanlagt 
00012690097 10 6 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 26
00012750254 10 8 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 28
00012844160 8 6 1 1 1 1 2 godkänd 6 2 22
00012977794 10 6 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 26
00013082086 8 6 1 1 1 1 1 godkänd 5 2 21
00013194657 10 6 1 1 1 1 3 godkänd 7 2 25
00013373562 10 6 1 1 1 1 4 godkänd 8 2 26