Sökandespecifika poängen (19199503962)

Den här sidan gäller dej om du 14.3.2018-28.3.2018 sökte till något av följande ansökningsmål:

  • Ma­gis­te­ran­sö­kan, Ma­gis­ter­pro­gram­met i kul­tur och kommunikation, fi­lo­so­fie ma­gis­ter (2 år)

Du hittar dina poäng med ditt ansökningsnummer. Om du inte vet ditt ansökningsnummer, läs anvisningarna.

An­vis­ning­ar för sökan­de och an­tag­na

På följande sida finns information om du ska göra då du fått antagningsresultatet.

Anvisningar till dig som lämnat in en ansökan (gemensam ansökan)

An­tag­nings­grun­der­na

Bekanta dig med ditt ansökningsmåls antagningsgrunder på utbildningsprogrammets webbsidor.

Poängsättningen av ansökningarna

Tabellen innehåller alla ansökningar som gick till akademisk bedömning.

Innehållet i tabellen motsvarar situationen 20.6.2018. Tabellen uppdateras inte.

Se hur din ansökan var bedömd

Ansökningsnummer Tidigare studiers lämplighet Framgång i tidigare studier Motivationsbrev 1/5 Motivationsbrev 2/5 Motivationsbrev 3/5 Motivationsbrev 4/5 Motivationsbrev 5/5 Motivationsbrev/ sammanlagda poäng Vetenskaplig text Totala poäng
00013012878 8 8 1 1 1 1 1 5 6 27
00012507339 8 8 1 1 1 1 1 5 6 27
00012483958 8 8 1 1 1 1 1 5 6 27
00013297431 8 7 1 1 1 1 1 5 6 26
00013201980 8 7 1 1 1 1 1 5 6 26
00012576179 8 6 1 1 1 1 1 5 5 24
00012584970 6 7 1 1 1 1 1 5 5 23
00012683240 6 6 1 1 1 1 1 5 6 23