Hållbarhet i utbildningen
Vetenskap och lärande tillhör alla. Vårt mål är att utbilda mångsidiga specialister som kan förändra världen. Hållbarhetsfrågor är kopplade till alla utbildningsområden, och vid Helsingfors universitet erbjuder vi synvinklar på hållbar utveckling som en del av ett flertal utbildningsprogram, kurser, studiehelheter och personalutbildningar.

I enlighet med vårt program för hållbarhet och ansvar blir hållbarhetskompetens en del av kunskaperna och färdigheterna inom varje vetenskapsområde och de generiska specialistfärdigheterna. För att stödja detta arbete har vi bland annat utarbetat anvisningar för hållbarhetskompetens till stöd för att stärka hållbarhetskompetensen inom olika vetenskapsområden.
INOM VILKA OMRÅDEN STUDERAR MAN HÅLLBARHET?

Globala samhälls- och miljöproblem kräver lösningar som stöder sig på flera olika vetenskapsområden och överskrider gränserna mellan vetenskap och beslutsfattande. Nästan alla våra fakulteter tar upp hållbarhetsteman i sin undervisning – från Bio- och miljövetenskapliga till Humanistiska fakulteten.

Eftersom alla har rätt att lära sig behandlar vi hållbarhet både i korta, fristående kurser och i hela examenshelheter. Våra kurser i hållbarhet riktar sig till alla studenter vid universitetet.

Vetenskapsfostran introducerar barn och unga till vetenskap

Vetenskapsfostran är en viktig del av Helsingfors universitets verksamhet.  

Utbudet av vetenskapsfostran vid Tvärminne zoologiska station är avsett för barn- och ungdomsgrupper. Genom de olika innehållen distribueras forskningskunskap ur ett positivt perspektiv, och allmänheten engageras för att skydda Östersjön. Läs mer om utbudet av vetenskapsfostran i Tvärminne.  

Projektet HELSUS Youth skapar interaktion om hållbarhetsteman mellan HELSUS-forskare och skolelever. Målet är att göra hållbarhetsforskningen mer tillgänglig och attraktiv bland skolelever och andra unga på önskat språk. Läs mer om projektet HELSUS Youth.  

Öppna studier för alla

Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet och Finlands största öppna gemenskap för tänkande och kontinuerligt lärande. Vi erbjuder de senaste vetenskapliga forskningsrönen för dina, arbetslivets och samhällets behov. Den senaste kunskapen hjälper dig vidga dina vyer och bredda dina perspektiv för att möta framtida förändringar. Vi strävar efter att vara en välkänd, eftertraktad och tillgänglig miljö för kontinuerligt lärande som svarar på samhällets föränderliga utbildningsbehov.