Program för skolor och grupper

På den här sidan presenterar vi pedagogiskt innehåll som finns tillgängligt för barn- och ungdomsgrupper. Vi skräddarsyr gärna innehållet för att passa gruppens behov, det går att välja en eller flera aktiviteter i vårt utbud. Välkommen att upptäcka Östersjön!
Våra unika Östersjö: En presentation av Tvärminne zoologiska station

En presentation av Tvärminne zoologiska station kan bokas året om. Under besöket får besökarna bekanta sig med den aktuella forskningen vid stationen genom en föreläsning samt, beroende på läget, ta en titt på forskningsfartygen och annan utrustning som behövs för havsforskning. Vi strävar efter att öka besökarnas förståelse för varför Östersjön är viktigt och hur vi människor påverkar havet.

Tid: 1 h

Gruppstorlek: max 50 personer, (rundvandring max 25 personer)

Språk: finska, svenska, engelska

När: året om

Utrusning: klädsel enligt väderlek

Pris: gratis för barn- och ungdomsgrupper

Havsforskaruppgift: Vem bor i tångruskan?

Lär dig om livet i Östersjön genom att själv undersöka och hitta organismer. Utrustade med fältutrustning som vadarbyxor, vattenkikare, luppar och håvar får deltagarna själva vara aktiva och studera blåstång, ålgräs, havstulpan, tångbark, snäckor och musslor i havet.

Deltagarna får själva vara havsforskare och försöka identifiera de olika arterna, var de lever och deras betydelse för livet i havet.

Tid: 2 timmar

Gruppstorlek: max 20 personer

Språk: finska, svenska, engelska

När: april till november

Utrustning: tåliga utomhuskläder som får bli våta

Pris: Gratis för barn- och ungdomsgrupper. För större grupper över 20 personer behövs en extra ledare (40,92 euro/h, priset inkluderar 24 % moms)

Havsforskaruppgift: Bygg ett perfekt plankton

Forskning är att upptäcka nya saker och att lära sig sådant man inte visste förut. Under en experimentell workshop får deltagarna forskningsuppgifter att klura ut i klassrummet. Varför fryser inte sälen? Hur ser ett perfekt plankton ut? Vad händer när salt och sött vatten möts?

Deltagarna får undersöka och experimentera för att öka sin förståelse för havet och dess mångfald. Kunskap om havet kombineras med experimentell undervisning där deltagarna får lära sig om marina arter och deras livsmiljöer.

Tid: 2 timmar

Gruppstorlek: max 20 personer

Språk: finska, svenska, engelska

När: året om

Utrustning: ingen specialutrustning

Pris: gratis för barn- och ungdomsgrupper. För större grupper över 20 personer behövs en extra ledare (40,92 euro/h, priset inkluderar 24 % moms).

Lär dig om Östersjöns häftiga organismer i labb

Insamlade havsorganismer analyseras i laboratorium med hjälp av mikroskop och bestämningslitteratur. En marinbiolog handleder gruppen och hjälper till att analysera och fördjupa kunskapen. Innehållet kan fokusera på olika slag av organismer till exempel plankton eller bottenlevande djur.

Denna del kan även förverkligas utan exkursion genom att analysera konserverade prov.

Tid: 2 h

Gruppstorlek: max 20 personer

Språk: finska, svenska, engelska

När: från maj-november, förutsatt att forskningsläget tillåter

Utrustning:

Pris: 40,92 € / h, minimitid 2 h. Det slutiga priset beror på hur insamlingen av organismer sker.

Lär känna Östersjön: Prova på snorkling!

Upplev Östersjön på ett nytt sätt genom att hjälp av mask och snorkel titta ner i undervattensvärlden. Instruktören guidar deltagarna att bli bekanta med snorkling och hur man använder själva utrustningen. Under den egentliga snorklingen får deltagarna lära sig känna igen Östersjöns nyckelarter så som blåstång och ålgräs. Snorklingen kan genomföras från en strand eller från en båt beroende på deltagarnas ålder och tidigare kunskaper om snorkling och havets ekosystem.

Tid: 2 h eller mera.

Gruppstorlek: max 10 personer per grupp. Simkunnighet är ett krav. 

Språk: finska, svenska, engelska

När: Från våren till senhösten, beroende på havsvattnets temperatur. Både sikt och temperatur brukar vara upperliga under slutet av sommaren. 

Utrustning: simdräkt och handduk

Pris: 40,92 € /h, minimitid 2 h. OBS! INTE MÖJLIGT ATT BOKA FÖR TILLFÄLLET!

 

Hur många ben har havstulpanen? En rolig frågesport om Östersjön

Boka en rolig och lärorik frågesport om Östersjön! Ett roligt sätt att tillsammans lära sig mera om Östersjön; frågorna berör både hotbilder och potentiella lösningar. Frågesporten leds av en person från Tvärminne zoologiska station och frågesporten kan med fördel göras uppdelad i grupper som samtidigt effektivt stärker samarbetet i ditt team.

Tid: 1h

Gruppstorlek: max 50 personer

Språk: finska, svenska, engelska

När: året om

Utrustning: -

Pris: gratis för barn- och ungdomsgrupper.

Östersjöfrågesport längs naturstigen

Ta en promenad längs naturstigen i Tvärminne och svara samtidigt på roliga och lärorika frågor om Östersjön och Tvärminne zoologiska station. Stigen är ca 2 km lång och på vägen finns 14 frågor utplacerade. Deltagarna kan välja att göra frågesporten i större grupp eller promenera självständigt i mindre grupper. Frågesporten genomförs självständigt, men måste beställas på förhand.

Tid: 1 h

Gruppstorlek: obegränsad

Språk: finska, svenska, engelska

När: året om

Utrustning: klädsel enligt väderlek, ordentliga skor

Pris: gratis för barn- och ungdomsgrupper

Skogsbad i naturen i Tvärminne

Under ett skogsbad kan du njuta av Tvärminnes marina natur med alla dina sinnen. En guidad stund i naturen hjälper dig att slappna av och glömma din arbetsstress. En fridfull promenad i den lokala naturen kombineras med en medveten närvaro och medvetenhet om naturens betydelse för människans välbefinnande.

Ett guidat skogsbad är det perfekta sättet att förbättra ditt välbefinnande och din hälsa genom att dra nytta av naturens hälsofördelar. Bara 15 minuter i naturen räcker för att sänka blodtryck, vilopuls och minska stresskänslor.

Skogsbad är lämpligt för alla, oavsett ålder. Du behöver ingen speciell utrustning för att njuta av ett skogsbad. Klä dig varmt för vädret. Under ett skogsbad går vi lugnt och stilla korta sträckor och låter oss ledas av naturen runt omkring oss.

Tid: 1 h

Gruppstorlek: max 25 personer

Språk: finska, svenska, engelska

När: året om

Utrusning: varm klädsel enligt väderlek

Pris: 101€ inkl moms 24%

Information om vetenskapsfostran

Vetenskapsfostran riktar sig till barn- och ungdomsgrupper, t.ex. skolklasser och föreningar. 

Besökande barn- och ungdomsgrupper kan också välja att äta lunch på stationen, priset är 9,75 euro per person, med 50 % rabatt för barn under 12 år.

Utbildningsinnehållet är gratis för barn- och ungdomsgrupper med högst 20 deltagare. Om gruppen är större än så, debiteras ytterligare personal för 40,92 euro per timme (inkl. moms 24 %).

Kontakta oss om du planerar ett besök på stationen. Under våren är det full rulle med fältarbete på stationen och våra lokaler är väl bokade, så kontakta oss i god tid. Vi rekommenderar också ett besök i augusti eller september, då havsvattnet är varmt vid Hangö udd.

Ta kontakt!