Bidra till hållbarhet

Helsingfors universitet kallar alla studenter, personal, alumner och intressegrupper att delta i utvecklingen av ett hållbart och ansvarsfullt universitet. Följ med på färden där vi gör Helsingfors universitet till en föregångare när det gäller hållbarhet och ansvar.
Gnista – Universitetsgemenskapens hållbarhets- och ansvarsideer

Helsingfors universitet vill en hållbarhetskultur inom gemenskapen som syns i universitetets vardag och påskyndar förverkligandet av våra hållbarhetsmål. Universitetet lanserade en finansieringsutlysning, där alla vid universitetet kunde ansöka om finansiering för sina idéer till hållbarhets- och ansvarsinitiativ, det vill säga Gnistor.  

De Gnistor som valdes ut och beviljas finansiering återspeglar ett brett spektrum av ämnen inom hållbarhet och ansvar. Gnistorna genomförs under 2024.  

 • Från växthus till rum för hållbarhets- och konstfostran.  

 • Together, we unveil the Viikki Campus Biodiversity, community well-being and sustainability.    

 • Campus Forest Garden.  

 • Nature-based serenity solutions.  

 • Näringsåtervinning med odlingslådor! Kampusviljely ry:s kompostprojekt.  

 • Ökat ansvar i bio- och miljövetenskapliga fakultetens forskningsstationernas köksverksamhet. Vi utvecklar verksamheten så vi blir pionjärer inom ansvarsfullhet.  

 • Food Futures Sustainable Dining — App Now in Finnish!  

 • Animated video on Ethical guidelines for responsible academic partnerships with the Global South.  

 • Studentorienterade strategier som stöd för delaktigheten och karriärvägen i universitetsstudierna.  

 • Hållbar materialcirkulation i botaniska trädgården – idéseminarium om kreativa möjligheter.  

 • Animerad video om energieffektiv användning av dragskåp.  

 • Helsinki Planetary Health Hub – Hälsovården som förändringsagent i främjande av planetär hälsa. 

Läs mer på webbplatsen på finska eller engelska av mer detaljerad beskrivning av Gnistas. 

Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk

Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk främjar förändring mot ett mer hållbart universitet och samhälle. Nätverket ger utrymme för lärande, för att nätverka och påverka i frågor som gäller hållbarhet och ansvar. 

Vi välkomnar Helsingfors universitets studenter, personal och alumner med på evenemang och i ett nätverk med kraft att förändra. Det krävs inga förkunskaper om hållbarhet eller ansvar, utan det räcker med nyfikenhet och intresse för att bygga en mer hållbar värld. Nätverkets verksamhet utgår från deltagarna och formas efter dem.

Nätverket är öppet för hela universitetsgemenskapen - inget medlemskap krävs.

Verksamhet inom nätverket för hållbarhet och ansvar

Hållbarhets- och ansvarsnätverk sammanträder fyra gånger om året. De tematiska mötena omfattar paneldiskussioner, workshops, besök samt information om universitetet arbete för att främja hållbarhet och ansvar. 

Nätverket är verksamt under hela akademiska året på nätverkets eget Teams gruppen. Kontakta nätverks samordnare Elina Tanninen om du vill gå med i nätverket och bli en del av Teams gruppen. 

Hållbarhetsexpertis och omvandling vid universitetet - Hållbarhet och ansvar nätverkets möte

25.4.2024 kl. 15.00-16.45 på Infocentret i Vik, rum K1088 och Zoom, Hållbarhet och ansvar nätverkets mötet kommer att diskutera hållbarhetsexpertis och hur man använder den i universitetssamfundet och samhället.

Vilka slags hållbarhetsfrågor bör vi som universitetssamfund ta med, och vilken slags expertis behövs? Denna gång kommer nätverksmötet att diskutera aktuella ämnen om hållbarhet och hållbarhetsexpertis. Vi kommer att titta på vad hållbarhetsexpertis faktiskt innebär och hur den stöds på universitetet. Vi kommer att höra exempel om hållbarhetsaktiviteter och delning av expertis inom universitetssamhället. I gruppdiskussioner för vi samman vår expertis och letar efter sätt att främja hållbarhet i våra egna arbets- och studiegrupper, på vårt eget campus, på universitetet som helhet eller i samhället i stort.  

Det gemensamma språket kommer att vara engelska. Gruppdiskussionerna sker på finska, svenska eller engelska, beroende på vad som är gemensamt för alla medlemmar i den lilla gruppen. Smågruppsdiskussionerna är avsedda för både närvarande och distansdeltagare.  

Programmet 

 • 15:00 Kaffe och fri diskussion  
 • 15:15-15:25 Inledande kommentarer och aktuella hållbarhets- och ansvarsfrågor på universitetet  
 • 15:25-15:45 Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för universitetet idag? Vad är hållbarhet och hållbarhetskompetens?  
 • 15:45-16:00 Exempel på hållbarhetskompetens och aktiviteter på campus i Vik 
  • Ilkka Miettinen, Generation Green 
  • Liinu Esterinen, MYY ry 
  • Nadja Verspagen, Scientist Rebellion  
 • 16:00-16:30 Diskussion i smågrupper 
 • 16:30-16:45 Sammanfattning av gruppdiskussionerna och avslutande kommentarer  

Varmt välkommen!

När: Torsdagen 25.4.2024, kl. 15.00–17.00  

Var: In­fo­cent­ret i Vik, rum K1088, Viks­bå­gen 11 (nedre våningen i infocentret), och i Zoom 

För vem:  personal, studenter och alumner vid Helsingfors universitet 

Språk: Det gemensamma språket kommer att vara engelska. Gruppdiskussionerna sker på finska, svenska eller engelska.

Tillgänglighet: Ingången ligger på gatunivå. Våningarna är tillgängliga med hiss. De tillgängliga toaletterna i campusbiblioteket finns på våningen K1, 1 och 2. 

Hållbarhets- och ansvarsnätverkets möten

Kommande möten

25.4.2024 klo 15.00-17:00. I Vik, Infocenter Korona, salen K1088 och Zoom: Hållbarhetskompetens

Möten för hösten 2024 kommer att läggas till under sommaren.

Tidigare möten

7.3.2024 klo 15.30-17:00. Nätverksmöte. Tema: Universitetets nuvarande hållbarhets- och ansvarsarbete och det nya hållbarhets- och ansvarsprogrammet 2025-2028.

23.11.23 Nätverksmöte. Tema: Hållbarhets- och ansvarsåtgärder av universitetets gemenskap och Gnista

19.9.23 Nätverksmöte. Tema: Hållbarhet Pecha Kucha

19.4.23 Nätverksmöte. Tema: Klimatarbete.

28.2.23 Nätverksmöte. Tema: Ansvarsfulla möten vid universitetet.

15.12.22 Lansering av nätverket. 

Hållbar företags- och innovationsverksamhet

Universitetets inkubator- och företagartjänster erbjuder program, kurser och tjänster som du kan delta i med låg tröskel och som är till för att stödja bearbetning, genomförande och utveckling av företagsidéer. Tjänsterna är öppna för alla vid universitetet som är intresserade av företagande.

Tematiska förinkubator- och inkubatorprogram finns på varje campus och många av programmen är relaterade till lösningar för hållbar utveckling.

Morgonkaffe på temat Naturens mångfald

Morgonkaffet på temat Naturens mångfald som är riktat till alla vid universitetet ordnas regelbundet under året. De som är intresserade av den biologiska mångfalden kan under morgonkaffet lyssna till experters anföranden. Bland gästerna finns bland annat av campusutvecklare från andra universitet. Syftet med morgonkaffe är att utbyta erfarenheter om hur vi stärker den biologiska mångfalden på campusen och ta del av de senaste rönen från olika projekt kring det här temat ur olika universitets och intressenters perspektiv. Morgonkaffet är även till för att bygga ut nätverken. 

Information om när morgonkaffet ordnas meddelas på Flamma och på Teamskanalen Biodiversity on campus Luonnon monimuotoisuus kampuksilla. Frågor som gäller arrangemanget av evenemangen och deras innehåll kan riktas till campusarkitekt Suvi Nenonen (suvi.nenonen[at]helsinki.fi) eller akademiforskare Anne Duplouy (anne.duplouy[at]helsinki.fi). 

Campusodling på alla campus

Campusodling är möjligt på Helsingfors universitets alla campus och riktar sig till universitetets studenter, doktorander och personal. Entusiasmen för odling kom från studenterna och de första odlingssäckarna placerades på innergårdarna av campusbyggnaderna Snellmania och Topelia år 2013.

Fairtrade-högskola

I egenskap av Fairtrade-högskola har vi förbundit oss att främja användningen av och tillgången på Fair Trade-certifierade produkter i vår upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet när det gäller rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. Fairtrade-teamet består av studenter och personal som planerar och genomför verksamhet för rättvis handel vid Helsingfors universitet, såsom kommunikation, kampanjveckor och temadagar. 

Är du intresserad av verksamheten? Ta kontakt med Elina Tanninen

Engagera dig i studentkårens aktiviteter

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) erbjuder studenterna möjligheter att främja hållbarhet och ansvarsfullhet. Ta reda på mer om HUS verksamhet, kommittéer och organisationer.