Bidra till hållbarhet
Helsingfors universitet kallar alla studenter, personal, alumner och intressegrupper att delta i utvecklingen av ett hållbart och ansvarsfullt universitet. Följ med på färden där vi gör Helsingfors universitet till en föregångare när det gäller hållbarhet och ansvar.
Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk

Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk främjar förändring mot ett mer hållbart universitet och samhälle. Nätverket ger utrymme för lärande, för att nätverka och påverka i frågor som gäller hållbarhet och ansvar. 

Gå med i nätverket!

Vi välkomnar Helsingfors universitets studenter, personal och alumner med på evenemang och i ett nätverk med kraft att förändra. Det krävs inga förkunskaper om hållbarhet eller ansvar, utan det räcker med nyfikenhet och intresse för att bygga en mer hållbar värld. Nätverkets verksamhet utgår från deltagarna och formas efter dem.

Nätverket är öppet för hela universitetsgemenskapen - inget medlemskap krävs.

Verksamhet inom nätverket för hållbarhet och ansvar

Hållbarhets- och ansvarsnätverk sammanträder fyra gånger om året. De tematiska mötena omfattar paneldiskussioner, workshops, besök samt information om universitetet arbete för att främja hållbarhet och ansvar. 

Nätverket är verksamt under hela akademiska året på nätverkets eget Teams gruppen. Kontakta nätverks samordnare Elina Tanninen om du vill gå med i nätverket och bli en del av Teams gruppen. 

Hållbarhets- och ansvarsnätverkets enemang hålls den 28 december kl. 16–18

Välkommen till hållbarhets- och ansvarsnätverkets andra mötet. Temat för mötet är ansvarsfulla möten i universitetsvärlden. 

Evenemanget kommer att innehålla presentationer och ge utrymme för diskussioner om ansvarsfulla möten. I linje med temat kommer vi att träffas live. Huvudspråket för evenemanget kommer att vara engelska. Vänligen registrera dig i förväg.

För vem: Helsingfors universitets personal, studenter och alumner  

När: Tisdagen den 28 februari kl. 15-17  

Var: Tankehörnan, Think Lounge.  

Språk: Huvudspråket för evenemanget är engelska.   

Campusodling på alla campus

Campusodling är möjligt på Helsingfors universitets alla campus och riktar sig till universitetets studenter, doktorander och personal. Entusiasmen för odling kom från studenterna och de första odlingssäckarna placerades på innergårdarna av campusbyggnaderna Snellmania och Topelia år 2013.

Fairtrade-högskola

I egenskap av Fairtrade-högskola har vi förbundit oss att främja användningen av och tillgången på Fair Trade-certifierade produkter i vår upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet när det gäller rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. Fairtrade-teamet består av studenter och personal som planerar och genomför verksamhet för rättvis handel vid Helsingfors universitet, såsom kommunikation, kampanjveckor och temadagar. 

Är du intresserad av verksamheten? Ta kontakt med Elina Tanninen