Bidra till hållbarhet

Helsingfors universitet kallar alla studenter, personal, alumner och intressegrupper att delta i utvecklingen av ett hållbart och ansvarsfullt universitet. Följ med på färden där vi gör Helsingfors universitet till en föregångare när det gäller hållbarhet och ansvar.
Gnista – ansök om finansiering för din hållbarhetsidé

Helsingfors universitet uppmuntrar alla vid universitetet till att bygga upp en hållbar framtid genom att erbjuda finansiering för att förverkliga din hållbarhets Gnista!  

Vi uppmuntrar alla studenter och personalmedlemmar till att ta fram idéer och förverkliga handlingar som stöder universitetets mål att vara en föregångare när det gäller hållbarhet och ansvar, och bistår med att göra alla bekanta med FN:s mål för hållbar utveckling. Vare sig det gäller klimatförändringen, naturens mångfald, samhällsansvar eller social och ekonomisk hållbarhet är varje Gnista ett steg mot en mer hållbar och ansvarsfull verksamhetskultur. Nu har du eller din grupp en möjlighet att ansöka om 1 000–10 000 euro för att förverkliga din Gnista.

Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk

Helsingfors universitets hållbarhets- och ansvarsnätverk främjar förändring mot ett mer hållbart universitet och samhälle. Nätverket ger utrymme för lärande, för att nätverka och påverka i frågor som gäller hållbarhet och ansvar. 

Vi välkomnar Helsingfors universitets studenter, personal och alumner med på evenemang och i ett nätverk med kraft att förändra. Det krävs inga förkunskaper om hållbarhet eller ansvar, utan det räcker med nyfikenhet och intresse för att bygga en mer hållbar värld. Nätverkets verksamhet utgår från deltagarna och formas efter dem.

Nätverket är öppet för hela universitetsgemenskapen - inget medlemskap krävs.

Verksamhet inom nätverket för hållbarhet och ansvar

Hållbarhets- och ansvarsnätverk sammanträder fyra gånger om året. De tematiska mötena omfattar paneldiskussioner, workshops, besök samt information om universitetet arbete för att främja hållbarhet och ansvar. 

Nätverket är verksamt under hela akademiska året på nätverkets eget Teams gruppen. Kontakta nätverks samordnare Elina Tanninen om du vill gå med i nätverket och bli en del av Teams gruppen. 

Hållbarhets- och ansvarsnätverkets möten

Kommande möten

7.3.2024 klo 15.30-17:00

Universitetets hållbarhetsåtgärder i framtiden och främjande av biologisk mångfald

25.4.2024 klo 15.00-17:00

Hållbarhetskompetens

Tidigare möten

23.11.23 Nätverksmöte. Tema: Hållbarhets- och ansvarsåtgärder av universitetets gemenskap och Gnista

19.9.23 Nätverksmöte. Tema: Hållbarhet Pecha Kuch

19.4.23 Nätverksmöte. Temat var klimatarbete.

28.2.23 Nätverksmöte. Temat var ansvarsfulla möten vid universitetet.

15.12.22 Lansering av nätverket. 

Hållbar företags- och innovationsverksamhet

Universitetets inkubator- och företagartjänster erbjuder program, kurser och tjänster som du kan delta i med låg tröskel och som är till för att stödja bearbetning, genomförande och utveckling av företagsidéer. Tjänsterna är öppna för alla vid universitetet som är intresserade av företagande.

Tematiska förinkubator- och inkubatorprogram finns på varje campus och många av programmen är relaterade till lösningar för hållbar utveckling.

Campusodling på alla campus

Campusodling är möjligt på Helsingfors universitets alla campus och riktar sig till universitetets studenter, doktorander och personal. Entusiasmen för odling kom från studenterna och de första odlingssäckarna placerades på innergårdarna av campusbyggnaderna Snellmania och Topelia år 2013.

Fairtrade-högskola

I egenskap av Fairtrade-högskola har vi förbundit oss att främja användningen av och tillgången på Fair Trade-certifierade produkter i vår upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet när det gäller rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. Fairtrade-teamet består av studenter och personal som planerar och genomför verksamhet för rättvis handel vid Helsingfors universitet, såsom kommunikation, kampanjveckor och temadagar. 

Är du intresserad av verksamheten? Ta kontakt med Elina Tanninen

Engagera dig i studentkårens aktiviteter

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) erbjuder studenterna möjligheter att främja hållbarhet och ansvarsfullhet. Ta reda på mer om HUS verksamhet, kommittéer och organisationer.