Hållbarhet och ansvar

Universitetets värderingar och strategi styr vår verksamhet

Universitetets värderingar och strategi 2021–2030 ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” styr universitetets utveckling och våra val.  

I enlighet med vår strategi tar vi vårt globala ansvar och främjar hållbar utveckling genom att aktivt delta i den internationella diskussionen och i internationella projekt. Kunskapen som produceras vid universitetet stöder samhällets omställning till hållbarhet och vi är en sakkunnig och eftertraktad samarbetspartner. Målen i FN:s Agenda 2030 skapar ramarna för hållbar utveckling och ansvar.  

AKTUELLA NYHETER OM HÅLLBARHET OCH ANSVAR

Hållbarhet och ansvar syns brett i universitetets verksamhet och forskning. Vi granskar bland annat samhället, jämlikheten och de sociala strukturerna samt klimatförändringen och naturens mångfald. Läs mer om det senaste inom verksamheten vid universitetet och vår nyaste forskning.