Hållbarhet och ansvar
Helsingfors universitet arbetar aktivt med att utveckla samhället, skapa hållbar välfärd och hitta lösningar på globala utmaningar. Vi har förbundit oss att främja hållbar utveckling i vår forskning, undervisning och samverkan med samhället.
Värderingarna och strategin styr det dagliga arbetet och samspelet

Universitetets gemensamma värderingar och strategin för 2021–2030 "Med ve­ten­ska­pens kraft – för värl­dens bäs­ta" styr det dagliga arbetet och samspelet.

Om oss år 2030:

Vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Hållbarhet är ett genomgående tema i hela vårt utbildningsutbud och hållbarheten beaktas i all vår verksamhet. År 2030 är vi ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet.

För oss är det viktigt att vara en vägvisare i arbetet med att bygga en mer hållbar värld.

En Fairt­ra­de-hög­sko­la

År 2013 tilldelades Helsingfors universitet hederstiteln Fairtrade-högskola – som nummer två bland universiteten i Finland.

Hösten 2012 tog studenterna initiativ till att universitet skulle ansöka om titeln, och ledningen tog fasta på förslaget. Att stödja rättvis handel är ett konkret sätt att bidra till en hållbar utveckling och göra sina inköpsrutiner mer ansvarsfulla.

Som Fairtrade-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången till Fairtrade-certifierade produkter i sina anskaffningar samt öka de anställdas och studenternas medvetenhet om rättvis handel och dess betydelse för globala produktions- och konsumtionsförhållanden.

Rätt­vist kaf­fe och te

Vid universitetet dricker man tusentals koppar kaffe och te varje dag, så valet av märke har betydelse. Det kaffe och te som serveras på universitetets officiella tillställningar är alltid Fairtrade-märkt. Det har universitetet kommit överens om med HYY Ravintolat, Fazer Amica och Sodexo.

HYY Ravintolat levererar mer än hälften av allt kaffe och te som serveras i lokalerna och på evenemangen vid universitetet. Alla avtalsrestauranger har som mål att öka utbudet av Fairtrade-produkter på sina verksamhetsställen.

Läs mer: Helsingfors universitet blev en Fairtrade-högskola (på finska)