En hållbar och jämställd universitetsvardag

Vi arbetar konsekvent för en mer hållbar och ansvarsfull universitetsvardag som i ännu större utsträckning respekterar planetens ekologiska gränser, främjar jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet, och som tryggar kontinuiteten för vår verksamhet också för kommande generationer.

En hållbar och ansvarsfull universitetsvardag omfattar bland annat utveckling av förvaltningen, jämställdhets- och likabehandlingsarbete, främjande av en koldioxidneutral cirkulär ekonomi och biologisk mångfald samt ansvarsfull placeringsverksamhet.
Värderingar

Vi uppdaterade Helsingfors universitets värderingar i samband med den nya strategin. De är sanning, bildning, frihet och gemenskap. Våra värderingar ligger som grund för allt vi strävar efter och upplever som bra eller dåligt.

Värderingarna ska också synas i vardagen, på ett konkret sätt.