Hållbarhetsforskning

Vi bedriver banbrytande mångvetenskaplig forskning om hållbarhetsfrågor med hjälp av 11 fakulteter samt 40 000 studenter och forskare. Vårt mål är att år 2030 vara ett internationellt känt och attraktivt mångvetenskapligt kluster inom hållbarhetsforskning och hållbarhetsundervisning.
Vad är hållbarhetsvetenskapen?

Hållbarhetsvetenskapen är ett problem- och fenomenbaserat samt lösningsinriktat tvärvetenskapligt forskningsområde som granskar interaktionen mellan människan och den övriga naturen. Syftet är att uppnå hållbart mänskligt och ekologiskt välmående. Hållbarhetsvetenskap bygger på en idé om ett behov av systemiska förändringar för nå målen för hållbar utveckling och för att tillgodose behovet med hjälp av tvärvetenskaplig forskning. 

Spetsforskning om hållbarhet och ansvar