Studerande-arbeten i praktikforskning

I läroämnet socialt arbete vid Helsingfors universitet ingår en obligatorisk praktikforskningskurs. Syftet är att skapa färdigheter att forska i och utveckla arbetspraxisen inom det sociala arbetet. Under studieperioden utför studerandena en praktikforskning i samarbete med arbetsgemenskaperna

På den här nätsidan publiceras årligen en del av studerandenas praktikforsningsarbeten. Lov att publicera dem har erhållits av såväl studerandena själva och arbetsgemenskaperna där de är utförda

SOCIALT ARBETE MED VUXNA OCH NYANLÄNDA

Pitkittyneet asiakkuudet kotiin vietävän asumisen tuen palvelussa

Kaisa Koskinen, Meri-Tuuli Virkki, Miia Vilkko

Posteri: 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/k%C3%A4yt%C3%B6nt%C3%B6tutkimusposteri_koskinen_vilkko_virkki%20%284%29.pdf

 

Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden kokemukset suhteessa koettuun
terveyteen ja yksinäisyyteen

Jannika Jyrkinen, Jesper Laitinen, Morris Viitanen

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/jyrkinen_laitinen_viitanen.pdf

 

Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä pakolaisten yleisimmistä taloudenhallinnan haasteista ja suunnitelmallisesta taloussosiaalityöstä 

Elina Kumpulainen, Juan Varis, Roosa-Maria Lauri

Posteri: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6tutkimusposteriVarisLauriKumpulainen%20%283%29.pdf

Raportti:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6tutkimusraporttiVarisLauriKumpulainen%20%285%29.pdf

 

Monialainen palvelutarpeen arviointi Maahan muuttaneiden erityispalveluissa

Iris Scheinin, Saija Santavirta ja Milja Raippalinna

Raportti

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Tutkimusraportti_Monialainen_2024.pdf

 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemuksia etätapaamisista

Tia Raulos, Hanna Korpela , Linda Katajainen

Posteri 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/posteri_raulos_korpela_katajainen_0.pdf

 

Kokemuksia toimeentulotuen maksusitoumuskäytännöistä ja näkökulmia vaihtoehtoisiin toimintatapoihin

Pia Sevón, Jenni Lindholm

Raportti: 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Tutkimusraportti_Lindholm_Sevon.pdf

 

SOCIALARBETE INOM HÄLSOVÅRDEN OCH MED KLIENTER MED FUNKTIONSHINDER

 

Omaishoidon tuen kehittämissuunnitelmat ja kehittämiseen liittyvät haasteet

Ville Ylitalo

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/ylitalo_posteri.pdf

 

 

Helsingin kaupungin psykiatrian työntekijöiden kokemuksia integroidun sosiaalityön mahdollisuuksista ja haasteista

Aliisa Eronen, Elena Poutanen, Mira Rautio

Posteri 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/POSTERI%20-%20Integroitu%20sosiaality%C3%B6%20-%20Eronen%2C%20Poutanen%2C%20Rautio%20%281%29.pdf

Raportti

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/raportti_Integroitu%20sosiaality%C3%B6%20-%20Eronen%2C%20Poutanen%2C%20Rautio%20%281%29.pdf

 

BARN, UNGA OCH FAMILJ

 

Lastensuojelun moniammatillisiin asiantuntijatyöryhmiin tuotujen tapausselosteiden sisältö

Heini Hietanen, Jenna Karppinen, Anna Saikkonen

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Posteri_Hietanen_Karppinen_Saikkonen%20%281%29.pdf

 

Palveluiden merkitys vanhemman jaksamiselle, kun lapsella on haasteita ja tuen tarpeita

Tiina Jokinen

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Posteri_Jokinen_Tiina%20%285%29.pdf

 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä systeemisestä työotteesta lapsiperheiden
palvelutarpeen arvioinnissa

Riitta Nerg ja Jemina Palkonen

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/K%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6tutkimusposteri_NergPalkonen%20%282%29.pdf

 

Asiakaspalaute lastensuojelussa; Vanhempien osallisuuden näkökulma

Anniina Lappalainen 

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Posteri%20Lappalainen%20%281%29%20%283%29_0.pdf

 

Yhteistyö riitaisissa erotilanteissa – Lastenvalvojien kokemuksia yhteistyöstä perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa

Heli Hirvisuo

Posteri: 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Posteri%2C%20Hirvisuo%20%282%29.pdf

 

 

Lapsiperheiden asiakasohjauksen arviointitiimin näkemyksiä kesäajan yhteydenottojen syistä ja yhteistyön tarpeista

Wilma Eskola, Saga Wallenius & Jemina Paavola

Posteri: 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/eskola-wallenius-paavola-posteri%20%281%29.pdf

 

Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen rooli vakavia
rikoksia tekevien alaikäisten kanssa työskenneltäessä

Aune Anderson, Lotta Juhola, Tiina Kivimaa

Posteri:

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/kivimaa_juhola_andersson_posteri.pdf

 

Hur sker samarbetet med familjer inom 
ungdomspsykiatrin? Hur kunde familjearbete se ut i
framtiden? 
 

Bettina Brunou , Wilma Engström , Tove Oksanen

Poster 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/poster_oksanen_engstrom_brunou.pdf

Rapport: 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/rapport_oksanen_engstrom_brunou.pdf

 

Hur syns barn och familjernas delaktighet i systemisk praktik?

Edith Kortekangas, Petra Schauman, Ida Malmberg 

 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2024-04/Hur%20syns%20barn%20och%20familjernas%20delaktighet%20i%20systemisk%20praktik%202.2%201.pdf