Samarbete

HPRC samarbetar med kommuner, kompetenscenter inom det sociala området, organisationer, universitet, forskningsinstitutioner, yrkeshögskolor, samt de nya välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. HPRC samarbetar med International Community for Practice Research. HPRC är öppet för olika slags forskningssamarbeten och bjuder in intresserade aktörer att affiliera sig med centret.